Kulturministeriets rolle i kulturlivet styrkes i finanslovsforslag for 2007

Kulturministeriets rolle i dansk kulturliv styrkes i det finanslovsforslag for 2007, som regeringen netop har fremlagt.kr.

Det skyldes især implementeringen af kommunalreformen, der betyder, at Kulturministeriet overtager amternes hidtidige tilskud til en lang række kulturinstitutioner over hele landet. Desuden lægges den såkaldte bladpulje også ind under ministeriet, hvilket er medvirkende til, at Kulturministeriets faste økonomiske  ramme udvides med omkrig 20 procent fra 4,8 mia. kr. til 5,8 mia. kr. i faste priser.
 
I finanslovsforslaget videreføres også en række initiativer, der skal styrke mangfoldigheden og alsidigheden i dansk kulturliv.
 
Regeringen afsætter således 20 millioner kroner i 2007 – stigende til 35 millioner kroner i 2009 - til initiativer på disse områder:


Øget kunstnerisk aktivitet og talentudvikling
Fremme og udbredelse af dansksproget litteratur samt forbedrede vilkår for forfattere
Kunstrådet tilføres således 5 mio. kroner i 2007, 15 mio. kroner i 2008 og fra 2009 og frem 20 mio. kroner årligt. De penge kan lægges oven i de i alt 12,5 mio. kroner årligt, der blev afsat til huskunstnerordningen og styrket talentudvikling på kulturskoler på finansloven i 2006. Hertil kommer, at nogle af de projekter, der allerede har fået bevilget støtte fra Kunstrådet afvikles i 2007 og frem.
 
På finansloven er tilsvarende afsat 15 millioner kroner, der svarer til det beløb, biblioteksafgiften falder med, således at der samlet set ikke sker fald på området.

Hent grafisk præsentation af finanslovsforslag

Yderligere oplysninger:

Afdelingschef Steen Kyed, tlf: 3392 9821
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf: 3392 3598