Kulturministeriets vurdering af tyverisagen på Rigsarkivet

Kulturministeriet har undersøgt Rigsarkivets og departementets behandling af sagen om tyveri af retsopgørsdokumenter mellem 2009-2012. Sagen er ikke håndteret godt nok, mener kulturministeren.

Kulturminister Rasmus Prehn siger:

Kulturministeriet har nu dannet sig et overblik over håndteringen af tyverisagen. Det står klart for mig, at Rigsarkivet har begået fejl, og visse punkter i håndteringen af sagen har været kritisabel. Rigsarkivet har erkendt og beklaget de fejl, som Rigsarkivet har begået, og der er iværksat tiltag, som sætter deres sikring på et højt internationalt niveau. Det er gode og nødvendige skridt, synes jeg.

Der er desværre stadig stjålne dokumenter ulovligt i omløb, og det er et tab for vores fælles kulturarv. Kulturministeriet vil derfor sammen med Rigsarkivet se på, hvilke tiltag, der kan iværksættes, som forhåbentlig kan bidrage til, at Rigsarkivet får flere stjålne dokumenter tilbage.

Departementet har desuden undersøgt ministeriets egen håndtering af sagen. Ministeriet har generelt fulgt de fastlagte procedurer i sikringssager og har været fornødent proaktiv i forhold til tilvejebringelse af økonomi og lovhjemmel til at hæve sikringsniveauet på Rigsarkivet. Ministeriet burde have være mere agtpågivende over for Rigsarkivets oplysninger i forbindelse med behandling af klager og vedrørende de oplysninger, som Rigsarkivet gav til ministeriet.”

Kulturministeriets vurdering af Rigsarkivets håndtering af sagen. Ministeriet konstaterer, at:

  • Rigsarkivet har ved to lejligheder i 2013 og 2014 givet faktuelt forkerte oplysninger til offentligheden om omfanget af manglerne i retsopgørssamlingen. I sidstnævnte tilfælde på et tidspunkt, hvor der i organisationen var viden om, at der var tale om fejlagtige oplysninger.
  • Rigsarkivet har overtrådt grundlæggende principper for god embedsmandsførelse i forbindelse med at de gav faktuelt forkerte oplysninger til offentligheden, og da de beklikkede en borger over for en anden myndighed.
  • Rigsarkivet kunne have været mere offensiv i forhold til at få de stjålne dokumenter skaffet tilbage.
  • Rigsarkivets sikkerhed forud for tyveriet var langt fra god nok.

Kulturministeriet har også vurderet departementets egen håndtering af sagen. Ministeriet konstaterer i den forbindelse, at:

  • Kulturministeriet i 2015 agerede fornødent proaktivt i forhold til at få skabt et overblik over tyveriet ved at finansiere 4,8 mio. kr. til en komplet gennemgang og digitalisering af retsopgørsarkivalierne og i forhold til at få tilvejebragt lovhjemmel, så Rigsarkivet kunne visitere publikum.
  • Kulturministeriet ikke har været tilstrækkeligt agtpågivende over for Rigsarkivet ift. klager og de oplysninger, som Rigsarkivet gav til ministeriet.
  • Kulturministeriets Sikringsudvalg i hele perioden har haft en skærpet opmærksomhed på sikkerheden, og Kulturministeriet har bidraget til lovhjemmel for at modgå uretmæssig tilegnelse af arkivalier fra Rigsarkivet.

Find yderligere informationer i vedlagte dokumenter:

Kronologisk oversigt over Kulturministeriets sagsforløb (pdf)
Notat om tidligere ministres udmeldinger (pdf)
Opsummering og konklusion på Rigsarkivets redegørelser (pdf)
Vurdering af Kulturministeriets departements håndtering af tyverisagen (pdf).

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 61 19 95