Kulturminsteriet uddeler 20,5 mio. til forskning på kultur- og idrætsområdet

46 forskellige forskningsprojekter vil i de kommende år blive udført med støtte fra Kulturministeriet. Kulturminister Bertel Haarder glæder sig over det høje forskningsniveau på kultur- og idrætsområdet samt den store geografiske spredning blandt projekterne.

Kulturminister Bertel Haarder siger:

”Kulturministeriets Forskningspulje er vigtig for at styrke og udvikle forskningen på kulturområdet. Temaerne blandt de støttede projekter spænder vidt med emner som frivillighed og foreningsliv i nye former hos Venligboerne, middelalderens måltider, gør-det-selv-arbejde som kulturel praksis samt muskeltræthed ved intensiv træning. Det glæder mig særligt, at projekterne afspejler et højt fagligt niveau, og at forskningen på kultur- og idrætsområdet finder sted overalt i Danmark.”  

I år har der været 99 ansøgninger til Kulturministeriets Forskningspulje. Heraf har 46 projekter fået helt eller delvist tilsagn om forskningsmidler. Midlerne uddeles til forskning på forskende institutioner under Kulturministeriet, på idrætsområdet og på de statsanerkendte museer. 

Kulturministeriets Forskningsudvalg vurderer projekterne

Formand Anne-Marie Mai udtaler:

”Udvalget noterer sig med tilfredshed, at vi får mange kvalificerede ansøgninger fra både store og små institutioner og fra idrætsområdet. Det har vist sig at være klogt, at Kulturministeriet for 7 år siden fik formuleret en forskningsstrategi. Ansøgningerne afspejler institutionernes målrettede arbejde med at højne forskningskvaliteten. Vi har imødekommet i alt 12 ansøgninger fra de forskende institutioner under Kulturministeriet, 19 ansøgninger fra de statsanerkendte museer og 15 ansøgninger fra idrætsområdet.”

Næste ansøgningsfrist til Kulturministeriets Forskningspulje er i april 2017.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon, tlf.: 22 76 51 16

Anne-Marie Mai, formand for Kulturministeriets Forskningsudvalg, tlf.: 24 27 63 57