Kulturpenge til Storstrøm, Ribe og Vestsjælland

En lang række kulturprojekter i Storstrøms Amt, Ribe Amt og Vestsjællands Amt modtager over 8,5 mio. kr. fra Kulturministeriets Provinspulje. Det sker i forbindelse med kulturminister Brian Mikkelsens femte uddeling af midler fra puljen.

De i alt 8.550.000 kr. bliver fordelt på følgende projekter:
 

Storstrøms Amt

Modtager samlet tilskud på 2.200.000 kr.


Arrangementsudvikling af Kulturcenter Fuglsang v/ Fonden Kulturcenter Fuglsang
1.500.000 kr.

"Teater i Produktionshallen" – et samarbejdsprojekt mellem teater og Erhverv v/ Teaterfagrådet i Storstrøms Amt og Egnsteatret Cantabile 2
200.000 kr.

Kulturarrangementet "Lys over Lolland 2004" v/ Kulturforum Lys over Lolland
500.000 kr.

Læs mere om projekterne i Storstrøms Amt  

Ribe Amt


Modtager samlet tilskud på 2.950.000 kr.

"Tonespace" – etablering af et oplevelsescenter vedr. musik og teknologi v/ Vestjysk Musikkonservatorium
1.750.000 kr.

"Fra Rhinguldet 2003 til Nibelungens Ring 2009" – tilskud til opsættelse af Valkyrien 2005 – operaprojekt v/ Den Ny Opera og Sønderjyllands Symfoniorkester
1.000.000 kr.

"Godtfolk 2004" - folkemusikfestival på Fanø v/ Ribe Amt
200.000 kr.

Læs mere om projekterne i Ribe Amt

Vestsjællands Amt


Modtager samlet tilskud på 3.400.000 kr.

"Odsherred Kulturhistoriske Museum" – samling af fire kulturhistoriske museer i regionen til ét museum v/ Dragsholm Kommune, Trundholm Kommune og Nykøbing-Rørvig Kommune
2.600.000 kr.

Anlægsprojekt vedr. etablering af Formidlingscentret "Fugledegård" v/ Fonden "Fugledegård"
500.000 kr.

Holberg-året 2004 – arrangementer i anledning af 250-året for Ludvig Holbergs død v/ Kalundborg og Omegns Museum, Sydvestsjællands Museum, Lunds Universitet (S), Universitetsmuseet i Bergen (N), Teatret Vandrefalken m.fl.
300.000 kr.

Læs mere om projekterne i Vestsjællands Amt


Kulturministeriets Provinspulje blev etableret af kulturminister Brian Mikkelsen i 2002. Provinspuljen er oprettet for at videreudvikle og højne kvaliteten af kulturlivet yderligere over hele landet, og sigter mod at styrke kulturlivet uden for hovedstadsområdet.