Kultursatsning i Kina får økonomisk indsprøjtning på 5,6 mio. kr.

Den hidtil største enkeltsatsning af dansk kunst og kultur i Kina får nu endnu flere tangenter at spille på. A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har valgt at støtte projekter i satsningen med samlet 5,6 mio. kr., hvilket indbefatter en stor vikingeudstilling, en række børneteaterforestillinger, samt en H.C. Andersen-udstilling, der for første gang præsenterer forfatterens egne papirklip for et kinesisk publikum.

Danske kunstnere og kulturinstitutioner er i fuld gang med forberedelser til mødet med det kinesiske publikum. I september 2014 skydes kultursatsningen i gang med et ambitiøst program, der inkluderer udstillinger, forestillinger, workshops, foredrag og seminarer. 

A.P. Møller Fondens økonomiske støtte på 5,6 mio. kr. går til udstillingen Eventyret i Papir om H.C. Andersen, der åbner i Beijing september 2014, udstillingen Dragons of the North Seas om vikingernes skibe og brug af navigation, der åbner i Suzhou marts 2015, samt børneteater fra flere kompagnier, bl.a. Teater Hund, Gazart og Grønnegade Teater. Teatrene skal turnere i både Shanghai og Beijing.

Kulturminister Marianne Jelved siger:

”Jeg er utrolig glad for, at vi oplever så stor interesse for indsatsen i Kina. A.P. Møller Fondens støtte har muliggjort, at udstillingerne om H.C. Andersen og vikingerne og teaterforestillingerne for børn og unge kan realiseres. Med de to store museumsudstillinger får vi lejlighed til at sætte dansk kulturarv i scene for et stort, nysgerrigt kinesisk publikum. Og med teaterforestillingerne får vi sat fokus på noget af det, vi er rigtig gode til her i Danmark – nemlig børneteater.” 

”Dansk børneteater nyder stor bevågenhed i de faglige miljøer i Kina, hvor der allerede er skabt gode samarbejdsrelationer – vi ved, vi har noget i verdensklasse her. I vores børneteater afspejles den danske tradition for læring, som inddrager børn og lægger op til deltagelse,” uddyber Marianne Jelved. 

Kultur for – og med – børn og unge er et særskilt tema i kultursatsningen i Kina, der foruden teaterforestillingerne indeholder workshops på kreative skoler, masterclasses på pædagogiske uddannelsesinstitutioner og skolekoncerter. 

”Created in China” 

Der er flere grunde til, at de kunstneriske og kulturelle samarbejder mellem Danmark og Kina forstærkes netop i disse år. Dels er interessen for samarbejde stor fra både dansk og kinesisk side, dels er det de sidste par år blevet tydeligt, at nytænkning og udvikling er voksende parametre i det kinesiske samfund. Bevægelsen er gået fra ”Made in China” til ”Created in China”, fra produktion i fabrikshaller til innovation i kreative miljøer. 

Fakta

Kulturudvekslingen mellem Danmark og Kina forstærkes i 2014 og 2015 med en særlig kultursatsning, der involverer en række toneangivende kulturaktører i begge lande. Indsatsen strækker sig fra september 2014 til og med juni 2015. Kultursatsningen er blevet til i et tæt samarbejde mellem Kulturministeriet, Det Danske Kulturinstitut og Den Danske Ambassade i Beijing samt Statens Kunstfond, danske kulturinstitutioner, kunstnergrupper og enkeltstående kunstnere. 

Yderligere oplysninger

Konsulent Sune Blicher, tlf.: 33 74 45 62