Kultursatsningen i Kina åbner døre for nye initiativer i 2016

Den stort anlagte danske kultursatsning i Kina har øget opmærksomheden om dansk kultur i Kina og styrket de dansk-kinesiske samarbejdsrelationer. Evaluering fra analyseinstituttet Oxford Research viser stor tilfredshed hos de deltagende danske aktører, der fortsætter med nye projekter i 2016.

Den danske kultursatsning i Kina i 2014-15 har skabt momentum og interesse for dansk kultur i Kina. Nye store samarbejdsprojekter i Kina er sat i gang inden for litteratur, film, musik, kunsthåndværk, børneteater og ballet samt på museumsområdet. 

Kulturminister Bertel Haarder siger:

”Danmarks kulturelle relationer til Kina er blevet stærkere de sidste to år takket være kultursatsningen i Kina. Vi oplever nu en øget interesse og efterspørgsel, der går begge veje. Det er en stor gevinst, at indsatsen i Kina nu bærer frugt og afføder nye muligheder for samarbejde mellem danske og kinesiske kulturaktører. Samarbejde og kulturudveksling er vejen frem for bedre at kunne forstå og lære af hinanden – uden kulturel forståelse har dialogen svære vilkår.”

Kinesiske udstillinger på danske museer

Danske museer fortsætter i 2016 dialogen og samarbejdet med kinesiske partnere. M/S Museet for Søfart har indledt et forskningssamarbejde med Shanghai Maritime Museum, og på ARoS i Aarhus kan man lige nu opleve den kinesiske samtidskunstudstilling ”A New Dynasty – Created in China”, som vises frem til d. 22. maj 2016. Sydvestjyske Museer fortsætter samarbejdet med Suzhou Museum i 2016 og indleder i efteråret planlægningen af en stor kinesisk udstilling i Ribe i 2017.

Den Kongelige Ballet på turné i Kina

Dansk ballet er blevet en efterspurgt vare i Kina – i 2015 har Det Kongelige Teaters Balletskole i Holstebro optrådt med stor succes i Xian, Beijing, Guangzhou og Shanghai, og i 2016 er der nu udsigt til, at et stort kinesisk publikum får mulighed for at opleve klassisk Bournonville, når Den Kongelige Danske Ballet er inviteret til at optræde i Beijing og Shanghai. 

Smykkekunst, musik og litteratur finder vej til kinesisk publikum

I Beijing kan dansk smykkekunst lige nu opleves på det nye, danske Kulturcenter, hvor Statens Kunstfonds ’Smykkeskrin’ vises frem til d. 24. januar 2016.   Efterspørgslen efter dansk litteratur er blevet styrket i 2015, hvor der har været dansk deltagelse på de store bogmesser i Beijing og Shanghai. Flere danske forlag oplever nu stigende kinesisk interesse – særligt på børnebogsområdet. Litteraturindsatsen fortsætter i 2016 med udveksling, seminarer og workshop-forløb.

På musikområdet har Danish Music in China flere planer med Kina i 2016, herunder udveksling mellem kinesiske og danske musikere, deltagelse i musikkonferencer i Asien, afholdelse af koncerter med danske musikere m.m.

Koproduktionsaftale og H.C. Andersen film på vej

Det Danske Filminstitut (DFI) er i dialog med kinesiske myndigheder (SAPPRFT) om en kommende koproduktionsaftale ml. Danmark og Kina, og DFI arbejder tæt sammen med kinesiske filmfestivaler i Beijing, Shanghai og Guanzhou. Samtidig har flere danske filmproducenter projekter i og med Kina, herunder bl.a. Zentropas ”True Beauty”, der tager udgangspunkt i H. C. Andersens fortællinger.

Børneteatre samarbejder med kinesiske partnere 

Danske børneteatre har i 2014-2015 spillet over 80 forestillinger i Kina, og der er fortsat stor efterspørgsel efter danske børn og unge produktioner. Det gode, dansk-kinesiske samarbejde er samtidig blevet styrket med en samarbejdsaftale ml. Teatercentrum, Det Danske Kulturcenter i Kina og Kinas førende universitet, Tsinghua Universitetet i Beijing, samt med en treårig samarbejdsaftale med de kommunale myndigheder i Shijingshan og Haidian om professionelle udvekslingsprogrammer med teatre, pædagoger, forskere og institutioner.

Analyse fra Oxford Research 

Med afslutningen af kultursatsningen i Kina, der strakte sig fra oktober 2014 til juni 2015, har analyseinstituttet Oxford Research evalueret indsatsen. Resultatet vidner om en høj tilfredshedsgrad og et stort fagligt udbytte blandt de danske deltagere. 

Den samlede evaluering fra Oxford Research og en evaluering af presse- og kommunikationsindsatsen er tilgængelig her

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon, tlf.: 22 76 51 16