Kunst og kultur løfter udsatte boligområder

Fire projekter fra Aarhus, Nykøbing Falster, Høje-Taastrup og Odense modtager i alt 4,6 mio. kr. fra Kulturministeriet. Pengene går til projekter, der skal skabe fællesskaber, styrke aktivt medborgerskab og integration i udsatte boligområder.

Kulturminister Joy Mogensen siger:

”Kunst og kultur kan gøre en forskel i udsatte boligområder. Dette er endnu vigtigere i tiden efter Coronakrisen, der har været en hård tid med isolation og ensomhed for mange. Jeg mener derfor, at der er særligt brug for projekter, der kan skabe fælleskaber, styrke lokalt engagement, understøtte mangfoldighed og integration i udsatte boligområder."

Mere information om projekterne i de fire byområder

De 4,6 mio. kr. går til projekterne "Vi fælleskaber vores by" i Brabrand ved Aarhus, "Kysset" i Høje-Taastrup, ”Kulturskolen” i Vollsmose i Odense og ”Her, hvor vi bor” i Nykøbing Falster.

Aarhus – ”Vi fællesskaber vores by”

Projektet sætter fokus på, hvordan arkitektur og byudvikling også handler om at forstå egne og andres behov, om tryghed og tilhørsforhold i og omkring boligområderne Gellerup og Toveshøj i Aarhus.

Høje Taastrup - ”Kysset”

I dag er der spændinger og konflikter i Taastrupgaard. Projektets formål er at være omdrejningspunkt for beboerdrevet udvikling af det kommende Kulturkvarter i Høje Taastrup. Projektet inddrager over tre år beboere og lokale kulturaktører i udvikling af byrummet "Kysset" via kunst, teater og arkitektur.

Odense – ”Kulturskolen”, kunstneriske og musiske miljøer for børn i Vollsmose

Med afsæt i Kulturskolen i Vollsmose etableres der tværæstetiske forløb for børn fra 3 til 12 år med undervisning af højt kvalificerede kunstnere inden for musik, dans, drama og billedkunst i fire børnehuse i Vollsmose.

Nykøbing Falster - ”Her, hvor vi bor”

Projektet involverer børn og unge aktivt i kulturtilbud, konkret byudvikling, en børne- og ungekulturfestival og kunstneriske udtryk i det offentlige rum i Nykøbing F. Det sker gennem projekter med lokale kulturaktører og professionelle kunstnere og i samarbejde med lokale institutioner som skole og ungdomsklub.

Baggrund

Projekterne, der modtager støtte, skal bygge på demokrati, aktivt medborgerskab, ytringsfrihed og dialog, og gøre brug af kunstneriske og kulturelle redskaber, der kan bidrage til at kickstarte positive fællesskaber.

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der behandler ansøgningerne, og projekterne er udvalgt i dialog med et rådgivende udvalg, der dækker det boligsociale, det kulturelle område og medborgerskabsperspektivet.

Læs mere om de fire projekter.

Læs mere om indsatsen.

Puljen vil blive slået op næste gang i begyndelsen af 2021.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16