Kunstråd og Kunststyrelsen får ledelse

Regeringen har i dag udpeget den første formand for det nye Kunstråd og udnævnt den første direktør for Kunststyrelsen, der udover Kunstrådet skal betjene Statens Kunstfond.

De to personer bliver meget centrale i arbejdet med den nye struktur på kunststøtteområdet, som Folketinget vedtog enstemmigt torsdag den 20. marts.

Som formand for det nye Kunstråd har regeringen for perioden 1. april 2003 til 31. marts 2007 udpeget Lars Liebst, der siden 1996 har været adm. direktør i Tivoli og tidligere har været leder og medstifter af Grønnegaards Teatret, konst. rektor og afdelingsleder på Statens Teaterskole samt producent for Copenhagen Ballet. Det nye Kunstråd med fem fagudvalg erstatter 11 råd, nævn og centre i arbejdet med kunststøtte og internationalt kultursamarbejde. Kunstrådet får eget repræsentantskab.

Kulturminister Brian Mikkelsen glæder sig over valget af den nye formand, som skal være med til at sikre dynamik i arbejdet med det nye Kunstråd:

”Den nye formand besidder en enestående kombination af erfaring fra forskellige kunstneriske institutioner og stor forståelse for publikums møde med kunst og kultur. Lars Liebst kan sammen med resten af Kunstrådet og Kunststyrelsen skabe de bedste og mest inspirerende rammer for den nye kunststøttestruktur – til glæde for både kunstnerne og for publikum,” udtaler kulturministeren.

Som direktør for den nye Kunststyrelse har regeringen udnævnt Poul Bache, afdelingschef i Kulturministeriet og tidligere kontorchef i hhv. Undervisningsministeriets Uddannelsespolitiske kontor og Universitetsafdeling. Poul Bache tiltræder 1. maj som direktør for Kunststyrelsen, der med godt 85 ansatte får et samlet driftsbudget på godt 45 mio. kr. og skal administrere tilskudsbevillinger på godt 400 mio. kr. om året.

Yderligere oplysninger: 

Jakob Høyer, pressechef i Kulturministeriet 3392 3598
Lars Liebst, ny formand for Kunstrådet 3375 0210
Poul Bache, ny direktør i Kunststyrelsen 3392 3518