Kunstrådets repræsentantskab på plads

Et væld af gode erfaringer fra kunst- og kulturlivet ligger solidt i bagagen hos den nye formand for repræsentantskabet i det nye Kunstråd. Den nye formand skal stå i spidsen for det samlede repræsentantskab på 36 personer, der også er på plads.

Til den centrale post som formand for Kunstrådets repræsentantskab har kulturminister Brian Mikkelsen beskikket musikeren Anders Laursen, der tiltræder som ny formand for Kunstrådets repræsentantskab med øjeblikkelig virkning og gældende frem til den 31. oktober 2007. Den 53-årige Anders Laursen er uddannet civilingeniør, musiker og til daglig formand for Dansk Musiker Forbund. Fra sin tid i Dansk Musiker Forbund har Anders Laursen et bredt kendskab til det danske kunst- og kulturliv i almindelighed og til musiklivet i særdeleshed.

”Anders Laursen har en stor viden og indsigt i kunstlivet og kulturpolitikken – og sammen med hans store engagement kan det give repræsentantskabet en dynamisk rolle for det nye Kunstråd og i den nye kunststøttestruktur i det hele taget. Repræ-sentantskabet består som helhed af kompetente medlemmer fra de relevante organi-sationer og fra de politiske partier, så vi på den måde får en god og bred debat om Kunstrådets virke og funktion,” udtaler ministeren.

Det nye repræsentantskab skal snarligt udpege medlemmer til Kunstrådet og dets udvalg samt løbende følge Kunstrådets arbejde ved bl.a. at kommentere rådets årsberetninger. Repræsentantskabets samlede sammensætning kan læses her – og yderligere materiale om det nye Kunstråd kan læses eller downloades på www.kum.dk.

Yderligere oplysninger:

Anders Laursen, ny formand for repræsentantskabet 3963 0908/4020 0092
Stefan Hermann, fuldmægtig i Kulturministeriet 3392 3559
Jakob Høyer, pressechef i Kulturministeriet 3392 3598