KVINFOs biblioteksopgaver flyttes til Det Kgl. Bibliotek

Kulturminister Mette Bock har besluttet at lægge KVINFOs bibliotek og Det Kgl. Bibliotek sammen som led i konsolideringen af Kulturministeriets biblioteker. Sammenlægningen sker med virkning fra 1. januar 2018.

 

Kulturminister Mette Bock siger:

"Jeg har besluttet at lægge den biblioteksopgave, som KVINFO løser i dag, ind under Det Kgl. Bibliotek, hvor opgaven vil indgå i en stærk biblioteksfaglig organisation. Flytningen af opgaven sker som led i den samling af biblioteksopgaverne, som er sket i de seneste år, hvor en række mindre biblioteker – ikke mindst set i lyset af digitaliseringen – er lagt sammen med Det Kgl. Bibliotek. Senest er Danmarks Kunstbibliotek og Det Administrative Bibliotek lagt sammen med Det Kgl. Bibliotek. 

Biblioteksopgaven udgør kun en del af KVINFOs opgaver, og udskillelsen giver KVINFO anledning til at overveje den fremtidige organisering af institutionens øvrige opgaver. Kulturministeriet og KVINFO går i gang med en dialog, men beslutningen træffes af KVINFO, som er en selvejende institution."

Yderligere oplysninger

Kulturministeriet pressetelefon, 22 76 51 16