Landsdelsorkestrene vest for Storebælt sikres en stabil økonomi

Landsdelsorkestrene i Odense, Aarhus, Aalborg og Sønderjylland får i fremtiden ikke en vigende, men en stabil økonomi. Økonomiske omprioriteringer betyder, at orkestrene fra 2021 årligt vil få tilført 7,8 mio. kr. ekstra. Indfasningen sker gradvist fra 2018. Copenhagen Phil bevares, men får færre midler.

Kulturminister Mette Bock siger:

”For mig er det vigtigt, at alle danskere har adgang til klassisk musik af høj kvalitet. Det kræver, at vi flytter ressourcer fra hovedstaden og Sjælland til Fyn og Jylland. Helt konkret bliver der flyttet 7,8 mio. kr. fra Copenhagen Phil til de fire landsdelsorkestre vest for Storebælt. Det er en hårdt tiltrængt omprioritering.  Borgere i hovedstadsområdet har en nem adgang til kulturtilbuddene, herunder den klassiske musik. I resten af Danmark er tilgængeligheden ikke så god. Derfor må vi omprioritere. 

Når vi rykker ved bevillingerne på orkesterområdet, er det for kulturens og borgernes skyld – ikke for institutionernes. Det hele handler nemlig om at skabe de bedst mulige vilkår for, at danskerne kan opleve levende, symfonisk musik i hele landet.”

Omprioriteringen kommer til at ske gradvis over fire år fra 2018 til 2021, hvor de fire orkestre vest for Storebælt tilsammen vil modtage 2 mio.kr. i 2018 stigende til 7,8 mio. kr. i 2021 fra Copenhagen Phil. Samtidig skal der arbejdes med strategi og udvikling af såvel landsdelsorkestrene som basis-ensemblerne i de kommende år med henblik på tættere samarbejde, talentudvikling og bedre kontakt til bl.a. børn og unge i hele landet. 

Orkestrenes udviklingsmuligheder til debat 

Kulturminister Mette Bock deltager fredag den 21. april i en konference på Hotel Park i Middelfart for hele det danske orkestermiljø. Her vil der være fokus på, hvordan orkestermusikken kan bringes godt ind i fremtiden gennem bl.a. etablering af partnerskaber, nye finansieringskilder samt tiltrækning af nye målgrupper. 

Herefter vil ministeren indlede en dialogrunde med hvert af de fem landsdelsorkestre for at sikre sig, at omprioriteringen kommer til at spille sammen med orkestrenes egne tanker og ideer om bl.a. styrkelse af indsatsen over for børn og unge, nye samarbejdsrelationer og talentudvikling. Sideløbende drøftes sagen med partierne i Folketinget med henblik på at effektuere omprioriteringen allerede fra og med finansloven for 2018.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon, 22 76 51 16