Lektier Online er et hit

Hjemmesiden lektier-online.dk, hvor skoleelever fra 6.-10. klasse kan få lektiehjælp, får lige nu 200 nye elevprofiler om ugen. Den voldsomt stigende interesse for online lektiehjælp har givet travlhed i callcenteret på Statsbiblioteket, hvor de frivillige lektiehjælpere har svært ved at nå igennem alle eleverne i lektiekøen.

Projektet startede i 2009 og interessen er stærkt stigende. En af de helt store styrker ved at lektiehjælpen foregår over nettet, er at eleverne kan få hjælp hjemmefra, og alligevel kan lektiehjælper og elev mødes anonymt og fordomsfrit. Desuden har en-til-en dialogen foran PC skærmen en fastholdelseseffekt på de unges koncentration, og der er tid og fokus på den enkelte elevs behov.

Læs hele nyheden på Styrelsen for Bibliotek og Mediers hjemmeside

Læs om projektet på Statsbibliotekets hjemmeside

Gå direkte til www.lektier-online.dk