Lettelser for foreningslivets frivillige

Bedre mulighed for at deltage i frivilligt arbejde uden tab af dagpenge, sikring af lav porto til foreningsblade samt højere grænse for afgift for lotteri og spil.

Det er blandt forslagene fra det såkaldte Tæskehold, som regeringen har nedsat til at komme med forslag til forbedringer for den organiserede idræt og andre frivillige. Med repræsentanter fra idrætsorganisationer og ministerier har Tæskeholdet samlet og prioriteret eksisterende barrierer for frivilligt arbejde og afleveret oversigten til Kulturministeriet. I oversigten foreslås bl.a.:

     

  • Mulighed for at deltage i frivilligt arbejde uden at miste dagpenge eller efterløn.
  • Sikring af lav porto for udsendelse af blade i almenvelgørende foreninger.
  • Nedsættelse eller afskaffelse af afgifter på køretøjer, der bruges til motorsport.
  • Højere grænse for hvornår, der betales afgifter for lotterier og spil.
  • Bedre overblik over, hvor og hvordan, der må sejles på søer og vandløb.

Kulturminister Brian Mikkelsen er meget tilfreds med arbejdet fra Tæskeholdet og vil nu drøfte mulig opfølgning med sine ministerkolleger. Flere af forslagene følger godt i tråd med regeringens hidtidige tiltag på området. Først lempede regeringen det såkaldte pølsecirkulære, som pålagde frivillige at deltage i hygiejnekurser for at sælge pølser til et idrætsstævne, og dernæst lettede regeringen den momsforpligtelse, der besværliggjorde det frivillige foreningsarbejde.

”Det glæder mig, at arbejdsgruppen nu har skabt overblik over nogle af barriererne for frivilligt arbejde. Vi vil nu drøfte anbefalingerne og se i hvilket omfang, det kan lade sig gøre at følge dem. Frivillige skal bruge deres energi på idræt og andre aktiviteter, ikke på bureaukrati,” siger kulturminister Brian Mikkelsen.

Tæskeholdet skal nu holde øje med, om barriererne bliver fjernet som ønsket. Det sker under ledelse af borgmester Jørn Sørensen, der er gruppens formand.

Yderligere oplysninger:

Formand for arbejdsgruppen, borgmester Jørn Sørensen  5945 2011
Kontorchef Søren Riiskjær, Kulturministeriet  3392 9832 / 2342 3690
Pressechef Jakob Høyer, Kulturministeriet  3392 3598