Lettere adgang til bibeskæftigelse for udenlandske kunstnere og idrætsfolk

Folketinget har vedtaget nye regler, som gør det lettere for udenlandske kunstnere og idrætsfolk at arbejde i Danmark.

Indtil nu har udenlandske kunstnere og idrætsfolk, som ønskede at bijobbe ved siden af deres hovedbeskæftigelse, skullet søge om særskilt arbejdstilladelse. Det har regeringen med bred tilslutning fra Folketingets partier nu lavet om på.

Kulturminister Mette Bock siger:

“Jeg er glad for, at udlændinge- og integrationsministeren har fået Folketingets opbakning til at gøre op med de uhensigtsmæssige regler, der har været gældende for udenlandske kunstnere og idrætsfolk. Jeg er sikker på, at det vil lette tilværelsen for mange dygtige og talentfulde udenlandske kunstnere og idrætsfolk i Danmark. Nu vil de få bedre mulighed for at bijobbe – og dermed dele deres viden, erfaringer og ressourcer til gavn for Danmark.”

Der er vedtaget en ændring af udlændingeloven, som letter adgangen til bibeskæftigelse for udenlandske kunstnere og idrætsfolk. Ændringen indebærer, at udlændinge med opholdstilladelse i Danmark på baggrund af deres særlige individuelle kvalifikationer som kunstnere eller idrætsudøvere/idrætstrænere vil kunne udføre bibeskæftigelse uden at søge om særskilt arbejdstilladelse til dette.

Det vil dog være et krav, at bibeskæftigelsen har sammenhæng med den beskæftigelse, som danner grundlag for opholdstilladelsen. Dette krav betyder f.eks., at en udlænding med opholdstilladelse som udøvende orkestermusiker kan spille i et andet orkester eller undervise på en musikskole.

Gruppen af kunstnere kan bl.a. omfatte professionelle musikere (herunder orkestermusikere og solister), balletdansere og andre professionelle dansere og scenekunstnere samt professionelle danseinstruktører og koreografer. Gruppen af professionelle idrætsudøvere og idrætstrænere kan omfatte idrætsudøvere og idrætstrænere inden for forskellig sportsgrene som f.eks. fodbold, ishockey og volleyball.

Læs mere om lovforslaget her.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16