Levende kultur indstilles til fornem UNESCOliste

Hvad har sameksistens i det dansk-tyske grænseland, grønlandsk trommedans og den nordiske klinkbådstradition til fælles? De udgør alle vigtig kulturarv, og de bør derfor komme på UNESCOs lister over immateriel kulturarv.

Kulturminister Joy Mogensen siger:

”Det er første gang, Danmark indsender nomineringsforslag til UNESCO, siden vi tiltrådte konventionen om immateriel kulturarv. Jeg er stolt over, at vi sammen med de øvrige involverede parter nu kan nominere hele tre vigtige eksempler på immateriel kulturarv i det dansk-tyske grænseland, i Grønland og i norden. Det er tre ansøgninger, som engagerede mennesker har arbejdet med igennem flere år, og jeg krydser fingre for, at de alle kommer igennem UNESCOs nåleøje, når der træffes beslutning næste år. I denne tid, hvor vi alle mærker de negative konsekvenser af Corona-virussen, så er jeg glad for, at vi stadig kan fokusere på vores fælles immateriel kulturarv ”

Baggrund for de tre ansøgninger

Den dansk-tyske ansøgning

Mindretallene i den dansk-tyske grænseregion gik i 2016 sammen om at arbejde på en nominering af ”Den dansk-tyske minoritetsmodel – en ramme for fredelig sameksistens i en kulturel mangfoldig region” til optagelse i UNESCOs register over gode sikringspraksisser. Minoritetsmodellen bygger på respekt for kulturel forskellighed og en opfattelse af kulturel mangfoldighed som merværdi.

Grønlandsk trommedans og –sang

På vegne af Rigsfællesskabet og Grønlands selvstyre nomineres Qilaatersorneq - grønlandsk trommedans og –sang” til UNESCOs repræsentative liste. Det er en stolt grønlandsk tradition, som der i Grønland arbejdes aktivt på at videreformidle til kommende generationer.

Den nordiske klinkbådstradition

Danmark er medansøger på en fællesnordisk ansøgning om optagelse af den nordiske klinkbådstradition på UNESCOs repræsentative liste. Klinkbåden er en særlig bådtype med en skrogkonstruktion, hvor plankerne i skroget overlapper hinanden. Traditionerne omkring brugen af båden har eksisteret i mere end tusind år og er en vigtig del af den nordiske kystkultur og kulturarv. Norge er hovedansøger, men såvel Sverige, Island, Færøerne, Finland, Åland og Danmark står bag nomineringen.

Baggrund

Danmark tiltrådte i 2010 UNESCO’s 2003-konvention til sikring af den immaterielle kulturarv. Kulturministeren åbnede i 2017 for første gang mulighed for at indsende nomineringsforslag til UNESCOs lister over verdens immaterielle kulturarv. Ansøgningsfristen hos UNESCO er den. 31. marts 2020. UNESCO træffer beslutning
vedrørende ansøgningerne i 2021

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon, 22 76 51 16