Liselund på Møn sikres for eftertiden

Den romantiske have Liselund med tilhørende haveslot overgår til Nationalmuseet, der vil sikre anlægget for eftertiden. Således lyder Kulturministeriets indstilling til Folketingets Finansudvalg.

Kulturministeren har med opbakning fra Møn Kommune fået mulighed for at erhverve slottet og dets park- og haveanlæg fra dets nuværende ejer godsejer Niels Henrik Rosenkrantz på baggrund af store donationer fra VELUX FONDEN, Fonden Realdania og Ny Carlsbergfondet.
 
Liselund, som i 2000 blev omfattet af loven om bygningsfredning, er et af de fineste  eksempler på et romantisk park- og haveanlæg med tilhørende bygningskultur. Slot og park En selvejende institution har siden 1938 lejet slot og park af ejerne og har stået for driften af Liselund. Uanset betydelig imødekommenhed i mere end 60 år fra private fonde, og uanset offentlige driftstilskud fra såvel staten som lokale myndigheder, har bestyrelsen for Liselund haft vanskeligt ved at få driften til at hænge sammen, hvilket har indebåret en gradvis nedslidning af bygninger og haveanlæggets historiske idé.
 
Nationalmuseet overtager ifølge forslaget såvel ejerskabet som ansvaret for drift og vedligeholdelse af slot og park, og samtidig sikres den fremtidige drift ved øgede tilskud fra staten og fra Møn Kommune.

Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler:

”Jeg er glad for, at vi nu kan sikre Liselund for eftertiden. Det er en vigtig opgave i bevaringen af vores kultur - en opgave , som vi nu får mulighed for at løfte, ikke mindst ved de store bidrag, som fondene har stillet til rådighed for overtagelsen af Liselund. Jeg er også glad for, at vi har fundet en form, hvor vi sammen med Møn kommunes store lokale engagement har sikret den fremtidige drift, samtidig med at Liselund forankres under Nationalmuseets faglige kompetence.”
 
For yderligere oplysninger kontakt afdelingschef Steen Kyed, tlf. 33 92 98 21.