Lovændring skal sikre tryggere rammer for eliteidrætsudøvere

Regeringen sender nu et udkast til ændring af eliteidrætsloven i høring. Lovforslaget skal styrke atleternes stemme og sikre trygge rammer for eliteidrætsudøvere med fokus på deres trivsel.

Kulturminister Joy Mogensen siger:

"Krænkelser og mistrivsel hører slet ikke hjemme i dansk elitesport. Der er ingen tvivl om, at det er benhårdt at dyrke idræt på eliteniveau, men det skal ske på en ansvarlig måde, hvor der også er fokus på atleternes trivsel. Med de foreslåede ændringer af elite-idrætsloven, er det mit håb, at der fremover vil blive grebet langt hurtigere ind, hvis der opstår sager om grænseoverskridende træneradfærd eller lignende."

Lovforslagets hovedelementer er: 

  • Team Danmarks tilsynsforpligtelse skrives direkte ind i loven.
  • Team Danmark skal oprette en særlig funktion, som atleterne mv. kan gå til.
  • Aktivkomiteen får indflydelse på Team Danmarks bestyrelsessammensætning.
  • Der laves regler for, hvem der kan sidde i Team Danmarks bestyrelse.

Baggrunden for lovforslaget er den såkaldte svømmesag og Kammeradvokatens rapport ”Undersøgelse af forholdene for elitesvømmere i Dansk Svømmeunion”, som blev offentliggjort 7. februar 2020. På baggrund af undersøgelsen besluttede kulturministeren, at der var behov for at ændre reglerne vedr. Team Danmarks virksomhed og bestyrelsens sammensætning for at understrege Team Danmarks tilsynsforpligtelse, styrke atleternes stemme og minimere potentielle interessekonflikter/inhabilitet i Team Danmarks bestyrelse.

Det er hensigten, at lovforslaget skal fremsættes i Folketinget i efteråret 2020 med henblik på, at loven kan træde i kraft den 1. januar 2021.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16