Lovforslag om en ny lokalradio- og lokal-tv-ordning sendt i høring

Kulturministeriet har den 14. juni 2005 sendt et udkast til forslag om lov om ændring af radio- og fjernsynsloven i høring.

Hovedformålet med lovforslaget er at implementere tillægsaftale nr. 3 til medieaftalen for 2002-2006 om ny administrativ struktur på lokalradio- og lokal-tv-området, ny lokal-tv-ordning og ny tilskudsordning, som er indgået mellem regeringen og Dansk Folkeparti.

Aftalen betyder bl.a., at de lokale radio- og fjernsynsnævn skal nedlægges, og at tilskudsordningen vedrørende tilskud til ikke-kommerciel lokal programvirksomhed forenkles.
 
”Jeg er meget glad for tillægsaftalen om en ny lokal radio- og tv-ordning. En professionalisering af administrationen af lokalradio- og lokal-tv-området har længe stået højt på min politiske ønskeseddel, da det vil være til stor gavn for især de kommercielle lokalradiostationer. Vi har også længe trængt til en oprydning i tilskudsordningen til ikke-kommerciel lokal programvirksomhed, så tilskudsmidlerne bruges bedst muligt, og det mener jeg, lovforslaget danner et godt grundlag for”, udtaler kulturminister Brian Mikkelsen.

Yderligere oplysninger

Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf. 33 92 35 98
Fuldmægtig Dorthe Hald Andersen, tlf. 33 92 90 50