Lovforslag om frit valg af tv-distributør og distribution af digital radio fremsættes

Den 26. februar 2016 har kulturministeren fremsat lovforslag om frit valg af tv-distributør og distribution af digitalt radio ved hjælp af jordbaserede digitale radiosendemuligheder.

Lovforslaget skal sikre, at husstande, der forsynes med fælles programforsyning fra fællesantenneanlæg - med visse undtagelser – får mulighed for at blive fritaget fra tilslutning til fælles programforsyning og betaling hertil. 

Med forslaget sikres desuden hjemmel til at distribuere digital radio ved hjælp af jordbaserede digitale radiosendemuligheder, en forpligtelse til at opbevare radio- og tv-programmer i 6 måneder samt en ændring af bemyndigelsen til at fastsætte regler om regnskab og revision. 

Yderligere oplysninger

Chefkonsulent Lene P. Gelting, Kulturministeriet, lgp@remove-this.kum.dk

Specialkonsulent Tine Brøchner, Kulturministeriet, tro@remove-this.kum.dk