Lovforslag skal give billigere DVD-skiver

Kulturministeriet offentliggør i dag et lovforslag om, at dvd-vederlaget skal sænkes fra ti til tre kroner pr. skive, og at der ikke skal indføres vederlag på hardware.

 

Lovforslaget udgør en revision af den såkaldte blankbåndsordning, hvorefter der for alle blanke, løse medier, hvorpå der kan optages ophavsretligt beskyttet materiale, betales et vederlag til rettighedshaverne.

Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler:

”Jeg synes, at det er fornuftigt at sænke dvd-vederlaget til tre kroner og helt friholde hardware for vederlag. For det første nyder forbrugerne godt af de lavere priser. For det andet vil den markante sænkning gavne den danske samfundsøkonomi, idet grænsehandlen i forhold til især Tyskland mindskes. Endelig betyder friholdelsen af hardware, at der ikke stilles hindringer op for it-udviklingen.
Ifølge Skatteministeriets beregninger vil sænkningen af dvd-vederlaget være provenu-neutral for rettighedshaverne. Herudover har regeringen forpligtet sig til at kompensere rettighedshaverne for eventuelle tab, lovgivningen måtte medføre.”

Lovforslaget er en udmøntning af finanslovsaftalen for 2006, der netop indeholdt en målsætning om at sænke dvd-vederlaget. Det bliver nu sendt i høring og kan også hentes her på Kulturministeriets hjemmeside www.kum.dk. Det endelige lovforslag forventes fremsat for Folketinget den 1. marts 2006.

Yderligere oplysninger:

Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf: 3392 3598
Kontorchef Peter Schønning, tlf: 3392 3568