Lovforslaget om DVD-vederlaget fremsættes i Folketinget

Kulturministeren fremsætter i dag et lovforslag, hvorefter dvd-vederlaget sænkes fra ti til tre kroner pr. skive. It-hardware friholdes fra vederlag.

 

Lovforslaget udgør en revision af den såkaldte blankbåndsordning, hvorefter der for alle blanke, løse medier, hvorpå der kan optages ophavsretligt beskyttet materiale, betales et vederlag til rettighedshaverne. Lovforslaget er desuden en udmøntning af finanslovsaftalen for 2006, der netop indeholdt en målsætning om at sænke dvd-vederlaget. 

Yderligere oplysninger:

Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf: 3392 3598
Kontorchef Peter Schønning, tlf: 3392 3568