Mads Bryde Andersen ny formand for Radio- og tv-nævnet

Kulturminister Marianne Jelved har i dag udpeget professor, dr. jur. Mads Bryde Andersen til ny formand for Radio- og tv-nævnet i perioden 1. januar 2013 til 31. december 2016.

54-årige Mads Bryde Andersen er professor i formueret ved Københavns Universitet, hvor han tillige er leder af Center for Pensionsret. Herudover har han siden januar 2012 været næstformand for nævnet og har endvidere solid erfaring fra lignende nævns- og bestyrelsesposter.

Kulturminister Marianne Jelved siger:

“Jeg har i udpegningen af Mads Bryde Andersen lagt vægt på hans juridiske kompetencer og brede erfaring med at lede andre råd, fonde osv. Desuden har han i indeværende periode ydet en værdifuld og engageret indsats som næstformand for Radio- og tv-nævnet. Derfor er det meget glædeligt, at han har sagt ja til at blive beskikket som formand for nævnet.” 

Kulturministeren vil i løbet af kort tid udpege de øvrige medlemmer af Radio- og tv-nævnet for den kommende periode. 

Om Radio- og tv-nævnet

Radio- og tv-nævnet er den centrale myndighed på radio- og tv-området i Danmark. Det består ud over formanden af syv menige medlemmer, der beskikkes for fire år ad gangen. Nævnet er uafhængigt af kulturministeren og træffer blandt andet afgørelser i sager om radio- og tv-reklamer og om fordeling af tilladelser til at udøve radio- og tv-virksomhed. En af nævnets centrale opgaver er desuden at bevillige tilskud til lokalradio- og tv-stationer og at føre tilsyn med, at de overholder lovens bestemmelser. Nævnet afgiver udtalelse om radio- og tv-foretagenders redegørelse for opfyldelse af stationernes public service-kontrakter og har endelig til opgave at rådgive kulturministeren i radio- og tv-spørgsmål. 

Yderligere oplysninger

Afdelingschef  Jesper Hermansen,
Kulturministeriet, tlf. 41 39 38 66, jhr@kum.dk

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16