Mediestøtten er godkendt i EU

Kommissionen roser dansk forslag til ny ordning.

Kulturminister Marianne Jelved siger:

”Jeg er glad for, at Kommissionen har godkendt vores mediestøtteordning, og for de rosende ord fra EU-kommissær Joaquin Almunia, der har kaldt ordningen et perfekt eksempel på, hvordan man kan sikre både mediepluralisme og nyhedsindhold af høj kvalitet.

Kernen i ordningen er, at vi går fra distributionsstøtte til produktionsstøtte. Det betyder, at vi støtter journalister og redaktionelt indhold i stedet for papir og tryksværte. Dermed tager støtten højde for nutidens mediebillede, hvor nyheder formidles gennem både papiravis, internet og mobile platforme.”

Lovforslaget om mediestøtteordningen behandles nu i Folketinget. Formålet er at skabe fornuftige rammer for den danske medieverden, inklusive de nye internetbaserede medier. Endvidere etableres en risikovillig innovationspulje, der skal bakke op om den nødvendige udvikling i branchen.

EU-Kommissionen har i dag fastslået, at den danske støtteordning er i overensstemmelse med EU’s statsstøtteregler. Det forventes, at lovforslaget vedtages af Folketinget medio december 2013.

Læs EU-Kommissionens pressemeddelelse på Kommissionens hjemmeside

Læs mere om lovforslag om mediestøtte her på Kulturministeriets hjemmeside

 

Yderligere oplysninger

Afdelingschef Steen Kyed 
Kulturministeriet, tlf. 41 39 38 65

Kulturministeriets pressetelefon, tlf. 22 76 51 16