Mediestøtteudvalgets rapport sendes i bred høring

Mediestøtteudvalget offentliggjorde sin rapport den 30. september 2011. Rapporten, som indeholder bud på den fremtidige offentlige mediestøtte, bliver i dag sendt i en bred offentlig høring i seks uger.

Hent rapporten og høringsbrevet på Styrelsen for Bibliotek og Mediers hjemmeside.

 

Fristen for at indgive høringssvar er mandag den 2. januar 2012. Høringssvar sendes til goe@bibliotekogmedier.dk eller til Styrelsen for Bibliotek og Medier, H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V, att. Gitte Østergaard.

 

Henvendelser kan rettes til:

 

Gitte Østergaard, Styrelsen for Bibliotek og Medier,
tlf.: 33 73 33 11

Marie-Louise Helvang, Kulturministeriet,
tlf.: 33 92 90 50