Medlemmer af kunstråd og fagudvalg

Kulturministeren har udpeget følgende medlemmer til de fem udvalg – heraf de fem formænd.

Billedkunstudvalget

   

 • Øivind Nygaard, billedkunstner, p.t. formand for Billedkunstrådet. Formand. (tlf. +45 3828 2192)
 • Kirsten Langkilde, billedhugger, professor i æstetisk praksis og dekan ved fakultetet for arkitektur, design, nye medier og eksperimentel film ved Universität der Kunste i Berlin. Int. Repræsentant. (tlf. + 49 30 3185 2144 el. + 49 30 3101 3156)

Musikudvalget

   

 • Søren Bojer Nielsen, cand.oecon. og musikchef ved Sjællands Symfoniorkester siden 2000. Bl.a. tidl. producent ved Radiosymfoniorkestret. Formand. (tlf. + 45 28 34 0912 (mobil) og + 45 3391 1199 (arbejde)
 • Karl Aage Rasmussen, komponist, forfatter og professor på Det Jyske Musikkonservatorium. Medlem. (tlf. + 45 3315 7913 og + 45 7578 1260 samt +45 2959 5959)
 • Niels Lan Doky, jazzpianist, komponist og producer. Tidligere bopæl i New York, p.t. i Paris. International repræsentant. (tlf. Paris: + 33 1 3090 7698 (hjemme)) og tlf. DK: +45 4050 2122 (mobil).

Teaterudvalget

   

 • Rhea Leman, instruktør, forfatter og koreograf. Født i USA og har boet i Danmark siden 1981. Formand og international repræsentant. (tlf. + 45 3927 8877 og + 45 2628 8821)
 • Jokum Rohde, forfatter og dramatiker. Medlem. (tlf. + 45 3391 1962).

Litteraturudvalget

   

 • Claes Kastholm Hansen, cand. mag i nordisk litteratur, journalist og forfatter. P.t. kommentator på Berlingske Tidende. Formand. (tlf. +45 4046 5085).
 • Peter Urban-Halle, mag. art i germanistik og skandinavistik fra Freie Universität, Berlin. Litteraturmedarbejder ved ”Die Welt” og Deutschland Radio. International repræsentant. (tlf. + 49 3021 19 918).

Udvalget for dansk billedkunst i udlandet

   

 • Anders Kold, mag. art, museumsinspektør på Louisiana. Formand. (tlf. +45 4919 0719 (arbejde) og +45 2858 5071 (mobil)).
 • Olafur Eliasson, dansk-islandsk billedkunstner, p.t. med bopæl i Berlin. International repræsentant. (tlf. + 49 30 425 3848).