Mere tv fra små idrætsgrene

I den nye public service-kontrakt mellem DR og kulturministeren forpligter DR sig til at sende væsentligt mere fra mindre idrætsgrene.

Aftaleteksten er:
 
”DR skal på radio og tv foretage en mærkbar øgning i dækningen af mindre idrætsgrene i Danmark. Til mindre idrætsgrene betragtes alle discipliner, der ikke er enten fodbold, håndbold eller cykling.”
 
Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler:
”Jeg er meget begejstret for denne del af kontrakten med DR. Det er en sejr for mangfoldigheden i idræt. Seerne får bedre mulighed for at stifte bekendtskab med idrætsgrene, vi ellers ikke ser så hyppigt i tv. Det styrker dansk idræt og vil forhåbentlig bidrage til at inspirere endnu flere til at dyrke sport.
 
Når DR skal foretage en ”mærkbar øgning”, så betyder det, at DR i aftaleperioden 2007-2010 skal sende meget mere end i de foregående år – og vel at mærke i radio og tv, ikke bare på nettet. Den øgede dækning skal vedrøre danske idrætsbegivenheder.”
 
Yderligere oplysninger:
Kontorchef Lars M. Banke, tlf. 33 92 98 10
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf. 33 92 35 98