Mere ung kunst på Kunsthal Charlottenborg

Kunsthal Charlottenborg fusionerer med Kunstakademiets Billedkunstskoler. Kunsthal Charlottenborgs profil vil med fusionen få en ny retning med fokus på de unge og på talenterne i dansk billedkunst.

Kulturminister Uffe Elbæk siger:

”Charlottenborg har et stort potentiale for at sætte en dagsorden inden for samtidskunsten med udstillinger af både danske og internationale kunstnere. Ved at blive knyttet sammen med Charlottenborg får Kunstakademiets Billedkunstskoler et meget fint vindue ud til verden. Det er en fremadrettet løsning, hvor vi inden for de givne økonomiske rammer skaber ny dynamik og nye samarbejdsformer for institutionen. Samtidig udnytter vi dét, som er helt unikt ved Charlottenborg: de store, smukke, lyse lokaler i hjertet af København sammen med nærheden og historiefællesskabet med en kreativ uddannelsesinstitution.”

Tanken er bl.a., at den uddannelse, forskning og udvikling, der sker på Kunstakademi-ets Billedkunstskoler, skal indgå i en tættere sammenhæng med udstillingerne. Charlottenborg skal dog samtidig stadig være et udstillingssted for en bredere offentlighed med kunstnerisk autonomi og spillerum til bredde i profilen.

Fusionen med Kunstakademiets Billedkunstskoler vil skabe en ny form for institution, en uddannelsesinstitution kombineret med et udstillingssted, som retter sig mod en bredere offentlighed. Eksempler på sådanne kombinerede institutioner i andre lande er Royal Academy of Fine Arts, London og udstillingsstedet Porticus i Frankfurt.

Kulturministeriet vil nu nedsætte en hurtigarbejdende arbejdsgruppe, som skal rådgive Kulturministeriet om den praktiske gennemførelse af fusionen. Charlottenborgs bestyrelse indgår sammen med Kunstakademiets rektor i arbejdet, som forventes afsluttet inden sommerferien.

Rektor Mikkel Bogh, Kunstakademiets Billedkunstskoler siger:

”I de seneste år er båndene mellem Kunsthal Charlottenborg og Kunstakademiet blevet stadigt tættere, og potentialerne for begge i et nært samarbejde træder i dag klarere frem end før. Jeg synes, beslutningen om at gennemføre en fusion er logisk og rummer mange interessante muligheder for såvel kunsthallen som billedkunstuddannelsen. Jeg glæder mig til sammen med Mark Sladen at realisere visionen om at skabe en levende udstillingsplatform for såvel de unge talenter som erfarne samtidskunstnere. Det ligger mig samtidig meget på sinde, at Kunsthallen bevarer en armslængde til Kunstakademiet og også i fremtiden får mulighed for at sætte en selvstændig dagsorden.”

Bestyrelsesformand Michael Nellemann siger:

”Jeg synes, det er positivt, at kulturministeren har taget en beslutning om Charlottenborgs fremtid, og en fusion med Akademiet er faktisk en af de løsninger, vi har drøftet i bestyrelsen. For mig og den øvrige bestyrelse er det væsentligt, at fusionsideen er båret frem af faglig optimisme og interesse og ikke af kortsigtede ønsker om stordrift og besparelser. Charlottenborg skal fortsat være et udstillingssted for samtidskunst, og vi vil fra bestyrelsen gerne medvirke til at skabe et realistisk grundlag for fusionen og til at sikre mest mulig kontinuitet i overgangen.”

 

Yderligere oplysninger

Rektor Mikkel Bogh, Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler,

tlf.: 33 74 46 01

Bestyrelsesformand Michael Nellemann, Charlottenborg tlf.: 21 38 82 27

Afdelingschef Jesper Hermansen, Kulturministeriet, tlf.: 33 92 35 18

Pressechef Astrid Haug, Kulturministeriet, tlf.: 25 47 21 07