Mette Bock besøger Tyskland

Kulturministeren er fra d. 7.-9. juni i Tyskland for at fremme den kulturelle udveksling og styrke samarbejdet mellem Tyskland og Danmark. Ministeren skal blandt andet møde den tyske minister for Kultur og Medier, besøge kunstneren Olafur Eliasson og deltage i åbningen af udstillingen Nordart 2017.

Kulturminister Mette Bock siger:

”Relationerne mellem Danmark og Tyskland skal styrkes, også kulturelt. Vi har meget til fælles med Tyskland, men vi skal fokusere bredere end på de økonomiske bånd. Jeg mærker tydeligt en stigende interesse herhjemme for tysk sprog og kultur, ikke mindst blandt de unge. Den udvikling vil jeg meget gerne være med til at støtte og fremme i tæt dialog med de tyske myndigheder og kulturinstitutionerne. Hertil kommer, at mindretalsspørgsmål og det dansk-tyske grænseland har min store interesse og med regeringsskiftet blev området på min foranledning flyttet fra Undervisningsministeriet til Kulturministeriet.”

Under besøget vil kulturminister Mette Bock møde både tyske politikere og danske repræsentanter for kulturelle netværk, der bidrager til kulturudvekslingen mellem Danmark og Tyskland. 

Kulturministerens besøg i Tyskland inkluderer blandt andet følgende programpunkter: 

  • 7. juni aflægger kulturministeren besøg i den dansk-islandske kunstner Olafur Eliassons studie i Berlin. Samme dag mødes ministeren med repræsentanter for den tyske forbundsregering. Dagen slutter med et besøg i Berlins nye koncertsal Pierre Boulez Saal.
  • 8. juni mødes kulturministeren blandt andet med de danske korrespondenter i Berlin inden turen går til Hamborg, hvor ministeren skal besøge Kunsthalle Hamburg samt det nye koncerthus Elbphilharmonie. 
  • 9. juni besøger kulturministeren Flensborg for at mødes med en række repræsentanter for det danske mindretal samt med Folketingets Sydslesvigudvalg. Samme dag deltager ministeren i åbningen af Nordart 2017 udstillingen i Büdelsdorf.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16