Mette Bock udpeger nyt Bogpanel

Kulturminister Mette Bock har nedsat et nyt Bogpanel, der skal have øget fokus på børn, læsevaner og digitalisering. Formand for Bogpanelet bliver Anne-Marie Mai, professor ved Institut for Kulturvidenskaber på Syddansk Universitet.

Hvem skal holde øje med bogens udvikling i Danmark fra 2019 til 2022? Det skal et nyt Bogpanel, som fra årsskiftet skal løfte arven fra Bog- og Litteraturpanelet.

Kulturminister Mette Bock siger:

”Selvom bogen og litteraturen umiddelbart har det godt, og der udgives bøger som aldrig før, så er der stadig god grund til at følge bogens udvikling nøje – ikke mindst når det gælder børn, læsevaner og digitalisering. Jeg har derfor nedsat et nyt Bogpanel og er glad for at kunne sætte et stærkt hold med Anne-Marie Mai som formand. Jeg sender samtidig en stor tak til det afgående Bog- og Litteraturpanel. Det er takket være deres store arbejde, at der nu er et solidt fundament at bygge videre på de næste fire år.”

Formand for Bogpanelet Anne-Marie Mai siger:

”Vi ser i disse år, at danskernes læsevaner er i forandring, og at den digitale udvikling skaber nye muligheder, vi har brug for at blive klogere på. Det gælder ikke mindst de nye læsere – vores børn og unge. Med til udviklingen hører også, at vi i stigende grad mødes omkring litterære oplevelser i sociale fællesskaber. Det er netop i dette felt af muligheder og udfordringer, at Bogpanelet skal kaste lys på bogens udvikling i Danmark.” 

Udover formand Anne-Marie Mai, der er tidligere medlem af Bog- og Litteraturpanelet, består Bogpanelet af:

  • Lars Handesten, lektor ved Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
  • Nina Christensen, professor ved Center for børnelitteratur, Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet
  • Rasmus Grøn, lektor ved Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet og tidligere medlem af Bog- og Litteraturpanelet
  • Rasmus Helles, lektor ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet
  • Stine Reinholdt, ph.d. og forskningsmedarbejder ved Nationalt Videncenter for Læremidler, Odense

Fakta om Bogpanelet

Bogpanelet skal følge udviklingen på bogmarkedet og er nedsat for perioden 2019 til og med 2022. Panelet består af seks forskere inden for litteraturens kredsløb, blandt andet inden for litteratursociologi, digitalisering, børn og læsning. Det nuværende panel blev første gang nedsat i 2014 og udløber ved årsskiftet.

Bogpanelet vil fortsat udgive årsrapporten ”Bogens vilkår” og vil derudover udarbejde en række specialrapporter. Panelet vil også afholde forskellige seminarer og debatter. Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der er sekretariat for Bogpanelet. 

Yderligere oplysninger:

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16