Michael Wright ny direktør for Danmarks Blindebibliotek

Kulturminister Brian Mikkelsen har ansat Michael Wright som direktør for Danmarks Blindebibliotek.

Michael Wright, cand. scient. adm. og  54 år, har solid ledelsesmæssig erfaring fra chefstillinger i flere ministerier samt privat virksomhed. Michael Wright har i perioden 1989-1995 været ansat i DSB som chef for konsulentenheden og administrationschef for DSB S-tog. Fra 1995-99 kontorchef for IT-politisk kontor i Videnskabsministeriet, fra 1999-2001 partner og direktør i firmaet IT-Kompetence A/S og siden 2001 har Michael Wright været direktør for Beskæftigelsesministeriets koncern IT (BIT), der IT-understøtter ca. 4000 medarbejdere.
 
Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler:

”Med Michael Wright har vi lagt vægt på at få en direktør med stærke ledelsesmæssige og administrative kvalifikationer. Michael Wright har en visionær tilgang til Danmarks Blindebiblioteks udvikling og vil kunne sikre den nødvendige organisatoriske og driftsmæssige udvikling af Danmarks Blindebibliotek i de kommende år og styrke og konsolidere samarbejdet med blindebibliotekets mange brugergrupper og øvrige interessenter.”
 
Ansættelsen sker efter en enstemmig anbefaling fra et ansættelsesudvalg bestående af afdelingschef Steen Kyed og kontorchef Jane Johansen Pade, Kulturministeriet, direktør Jens Thorhauge, Biblioteksstyrelsen og medarbejderrepræsentant og personalechef ved DBB, Susanne Hansen.
 
Michael Wright tiltræder stillingen som direktør for Danmarks Blindebibliotek den 1. februar 2008.
 
Der indkom i alt 29 ansøgninger til stillingen.
 
Yderligere oplysninger:
Kontorchef Jane Johansen Pade, Kulturministeriet, tlf. 33 95 45 60 / janejp@kum.dk