Midler til musicaluddannelse

Kulturministeren har netop aftalt med regeringspartierne og Dansk Folkeparti at bevilge midler til etablering af musicaluddannelse i provinsen.

Det er i henhold til flerårsaftalen for de videregående kunstneriske uddannelser aftalt, at der skal ske etablering af musicaluddannelse i 2010.
 
Der var ikke i aftalen afsat midler efter 2010 til musicaluddannelse. Nu er det glædeligvis lykkedes at finde 4,5 mio. kr. om året fra det afviklede tilskud til Peter Schaufuss Balletten, til musicaluddannelse fra 2011.
 
Kulturministeriet har modtaget ansøgninger om at huse musicaluddannelse fra Det Danske Musicalakademi i Fredericia og fra Det Fynske Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Disse er blevet fagligt vurderet af Danmarks Evalueringsinstitut. Rapporten er overvejende positiv overfor de institutioner, der ønsker at udbyde musicaluddannelserne. Dermed er der sikret kvalificerede ansøgere til at udbyde musicaluddannelse i Danmark.
 
På baggrund af rapporten skal der nu iværksættes et arbejde med at finde ud af, hvordan midlerne anvendes konkret til musicaluddannelse.

Kulturminister Carina Christensen siger:
”Jeg er meget tilfreds med at have sikret midler til etableringen af en musicaluddannelse. Specielt er det glædeligt, at vi kan være med til at understøtte den positive udvikling, der er sket på Det Danske Musicalakademi i Fredericia. Det er meget tilfredsstillende, at den faglige rapport generelt set finder, at vi har danske institutioner, der er kvalificerede til at huse musicaluddannelse.”
 
Rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut vedrørende musicaluddannelse (pdf)

Yderligere oplysninger:
Kontorchef Frank Rechendorff Møller, Kulturministeriet, tlf.: 33 92 35 25
Pressechef Martin Skovmand, Kulturministeriet, tlf.: 24 69 64 21