Mindre bøvl, tak!

– ny postkasse åbner på kum.dk

Kulturministeriet lancerer i dag en elektronisk postkasse på sin hjemmeside, hvor borgere og brugere opfordres til komme med gode idéer og forslag til, hvordan regler og vejledninger på Kulturministeriets område gøres lettere og mere hensigtsmæssige.

Kulturminister Per Stig Møller siger:

”Regler og vejledninger, der er formuleret bag et skrivebord i ministerier og styrelser, er ikke altid lige hensigtsmæssige, når de skal fungere i praksis. Det er vigtigt at lytte til borgernes ideer og forslag, hvis der er noget, vi fra myndighedernes side kan gøre lettere og mindre bøvlet.”

Initiativet til at oprette den elektroniske postkasse er taget i forlængelse af regeringens målsætning om, at den offentlige service skal leve op til borgernes ønsker og behov. Formålet med regeringens Væk med bøvlet-plan er at afskaffe utidssvarende og unødvendigt bebyrdende regler og at forenkle komplicerede sagsgange og procedurer.

Kulturministeriet varetager mange forskellige opgaver, for eksempel bygningsfredning, sikring af fortidsminder, støtte til og bevaring af billedkunst, musik, teater, film, arkiver og rammer for videregående kunstneriske uddannelser og bredde- og eliteidrætten.

Alle borgere opfordres til at komme med forslag til forenkling af vanskelige procedurer eller regler på Kulturministeriets område. Forslagene vil indgå i ministeriets videre arbejde med Væk med bøvlet-planen.

Den elektroniske postkasse finder man på Kulturministeriets hjemmeside, www.kum.dk. Her kan man også læse mere om initiativet.

Yderligere oplysninger

Kommunikationschef Michael Jannerup, tlf.: 24 69 64 21

Fuldmægtig Kirstine Notlevsen, tlf.: 33 92 90 54