Minister åbner for nye initiativer som opfølgning på svømmesag

Kulturminister Joy Mogensen vil som opfølgning på den uvildige undersøgelse i den såkaldte svømmesag se på mulige nye tiltag. En mulighed er, at atleterne får en uafhængig trivselsansvarlig i Team Danmark, og de aktive skal have en styrket repræsentation i Team Danmarks bestyrelse samt deres eget talerør i DIF.

Kulturminister Joy Mogensen siger:

”Som ansvarlig politiker må jeg reagere, når atleter oplever så grove svigt som i denne sag. Idrætsudøverne skal have en styrket stemme, derfor vil jeg gerne se på reglerne for Team Danmarks bestyrelse, samt hvordan vi kan styrke Aktivkomitéen, der er atleternes talerør over for DIF og Team Danmark.

Det er meget vigtigt, at idrætsudøverne oplever, at de har et sted at gå hen, hvis de oplever noget bekymrende eller ubehageligt. Derfor er jeg åben for at indføre en uafhængig trivselsansvarlig i Team Danmark helt tæt på atleterne, som de aktive trygt kan gå til. Jeg vil også gerne diskutere, hvordan Team Danmarks tilsyn kan styrkes f.eks. gennem trivselsundersøgelser.” 

Baggrund

I forlængelse af offentliggørelsen af undersøgelsen om forholdene for danske elitesvømmere har kulturministeren haft møder med Team Danmark, Aktivkomitéen og Danske Elitesportsudøveres Forening. Ministeren har desuden drøftet sagen med Folketingets idrætsordførere, hvor organisationerne samt Danmarks Idrætsforbund har deltaget. I forlængelse heraf vil ministeren gerne se på en række mulige tiltag:

 

Uafhængig trivselsansvarlig

For at give atleterne trygge forhold skal der være en form for uafhængig trivselsansvarlig, som er tæt på atleterne, og som de altid kan gå til, og som er ansvarlig over for Team Danmarks bestyrelse. Samtidig skal Team Danmarks tilsynsforpligtelse styrkes. 

Team Danmarks bestyrelse

Ministeren vil gerne diskutere sammensætningen af Team Danmarks bestyrelse for at se på, hvordan atleternes stemme kan styrkes. 

Aktivkomitéen styrkes

Ministeren vil se på om atleternes eget talerør, Aktivkomitéen, over for DIF og Team Danmark kan styrkes for at give atleterne en endnu stærkere stemme. 

Yderligere oplysninger

 

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16