Minister skuffet over manglende enighed

Kulturminister Brian Mikkelsen er skuffet over, at det ikke lykkedes for eliteidrætsudvalget at blive enige om den fremtidige sammensætning af Team Danmarks bestyrelse.

”Det er dybt beklageligt, at udvalgets medlemmer ikke kunne nå frem til et kompromis på dette punkt. En af eliteidrætsudvalgets væsentligste opgaver var at fastlægge den fremtidige struktur for ledelsen af Team Danmark. Den opgave har parterne i udvalget ikke magtet at løse. Det er ærgerligt. Og det må jeg tage til efterretning. Jeg vil dog gerne understrege, at jeg anerkender det store arbejde, som udvalgets formand, amtsborgmester Carl Holst, har udført for at finde en løsning.”

Brian Mikkelsen konstaterer i samme anledning, at beslutningen om den fremtidige struktur for eliteidrætten nu ligger på hans bord.
”Derfor vil jeg i den kommende tid tage kontakt med alle de relevante parter og drøfte situationen med dem. Når disse drøftelser er overstået, vil jeg fremlægge mit eget udspil.”

Kulturministeren ønsker ikke at kommentere de forskellige løsningsmodeller, der har været nævnt i forhandlingsforløbet.

”Det er for tidligt at udtale sig så konkret. Nu vil jeg bruge den kommende tid på at overveje, hvordan man sikrer de bedst mulige forhold for dansk eliteidræt i fremtiden.”

Til trods for den manglende enighed på dette ene punkt mener Brian Mikkelsen alligevel, at der er grund til at glæde sig over den rapport, som udvalget har udarbejdet.

”Eliteidrætsudvalgets rapport er en grundig analyse, og den rummer mange spændende forslag, som jeg glæder mig til at studere nærmere. Jeg er sikker på, at når først den umiddelbare opmærksomhed omkring spørgsmålet om Team Danmarks bestyrelse har fortaget sig, så vil man se, at eliteidrætsudvalget har leveret et dokument fuld af initiativer, der vil sikre dansk eliteidræt de bedste vilkår i mange år fremover.”

Hent eliteudvalgets rapport

Yderligere oplysninger:

Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf: 3392 3598 el. 2469 6435
Kontorchef i Kulturministeriet Søren Riiskjær, tlf: 3392 9832 el. 2342 3690