Minister tillader børnereklamer

TV 2 og TvDanmark skal have fri mulighed for at sende tv-reklamer omkring børneprogrammer og dermed tjene flere penge til gavn for programproduktionen.

Det mener kulturminister Brian Mikkelsen (K), der med øjeblikkelig virkning har ophævet den aftale om begrænsning af børnereklamer, som de to tv-stationer har indgået med den forhenværende regering. Aftalerne har omfattet et reklame-frirum på 1½ minut før og efter børneprogrammer rettet mod de mindste børn- og forbud mod at sende børnereklamer før klokken 9:30 i weekenderne.

Begrænsningerne bliver nu ophævet, meddeler ministeren i et brev, som tv-stationerne i dag har modtaget. Begge tv-stationer er fortsat stadig underlagt andre regler, der bla. forbyder vildledende reklamer om børneprodukter.

”Børn ser i forvejen et væld af tv-reklamer på andre tv-kanaler og kan sagtens forholde sig kritisk til dem. Derfor er det uhensigtsmæssigt at underlægge TV 2 og TvDanmark særlige regler, der påfører dem store økonomiske tab og dermed går ud over kvaliteten i deres programflade,” udtaler kulturministeren.
De nuværende begrænsninger børnereklamer er en del af gennemførelsen af den forhenværende regerings medieforlig, som den nye kulturminister Brian Mikkelsen opfatter som alt for restriktivt på flere områder. Aftalen med TV 2 blev for få måneder siden evalueret af det særlige Radio- og tv-nævn, der påpegede visse problemer i aftalerne, idet børn under otte år ofte ser programmer for større børn - og dermed alligevel ser de tv-reklamer, som aftalen ellers ville beskytte dem imod.

”Små børn ser jo også eksempelvis Krummernes Jul og ser dermed reklamer for blandt andet børnemusik. Derfor er det meningsløst med de nuværende begrænsninger. I stedet burde forældrene snakke med børnene om reklamer og give dem en sundt forhold til dem,” siger Brian Mikkelsen.

YDERLIGERE OPLYSNINGER:
Pressechef Jakob Høyer 3392 3598 eller 2469 6435
Fuldmægtig Maiken Michelsen 3392 9817