Ministerier styrker syngelysten over 3 år

Sangens År 2008 har fået danskerne til at bryde ud i sang over det ganske land. Denne syngelyst skal nu styrkes og udbygges hos børn og unge.

Kulturministeriet, Undervisningsministeriet og Velfærdsministeriet er derfor gået sammen om at støtte kampagnen Syngelyst for børn og unge med et tilskud på knap 6 mio. kr. over de næste 3 år. Kampagnen skal stimulere børn og unge til at synge sammen og udtrykke sig gennem sang.
 
Børnene skal møde sangen både i skolen og i fritiden. Syngelystprojekterne er med til at bygge bro mellem skole, institution og fritid. Mange nye initiativer vil blive igangsat. Der vil være skoler, der laver sangfestivaler, musikskoler kan etablere workshops for børn og unge med professionelle sangere, biblioteker som laver sangskriverværksteder og  kirker der får internationale børnekor på besøg. Mulighederne er mange og kun fantasien sætter grænser.
 
Syngelyst vil både igangsætte og støtte initiativer, der tager udgangspunkt i, at sang er sundt, sjovt og socialt. Sangen skal samle børn og unge på tværs af kulturer og sprog og vise, at sang og sangskrivning kan være en væsentlig udtryksform for børn og unge.  

Bertel Haarder siger:

”Sangens år har været en stor succes, og jeg er glad for, at vi nu kan synge videre! Sang bringer folk sammen og skaber glæde. Sang er fællesskab, kultur og tradition. Sangen giver fortrolighed med egen kultur og kendskab til andres, f.eks. når man synger israelske og engelske folkeviser eller når tosprogede børn synger Grundtvig og Weyse,” siger Bertel Haarder.

Karen Jespersen siger:

”Sang er vigtigt i forhold til børns sproglige udvikling og kan være med til at styrke indlæringsevnen hos børn. Og så kan sang jo være en social ramme om fælles glade oplevelser for børn og forældre. Derfor er et initiativ som Syngelyst vigtigt – ikke mindst i familier, hvor sang og musik ikke fylder så meget, fordi de måske er tynget af sociale problemer eller andre udfordringer”

Carina Christensen siger:

"Sangens år 2008 har vist os, at der er en stor lyst til at synge sammen. Sang er en rigtig vigtig del af vores fælles kulturarv, og jeg er derfor glad for at støtte et projekt, der er målrettet børn og unge og dermed fremtidssikrer fællessangen. Syngelyst for børn og unge giver nemlig fællessangen et vigtigt ekstra skub, både for sangens og vores egen skyld."
 
Syngelyst er et projekt skabt på DR’s initiativ, som vil involvere relevante samarbejdspartnere.
 
Syngelyst for børn og unge bliver til og med 2011 årligt støttet med 1 mio. kr. fra Undervisningsministeriet, 500.000 kr. fra Velfærdsministeriet og 450.000 kr. fra Kulturministeriet. 

Yderligere oplysninger

Sekretariatsleder Birgit Bergholt, Sangens år 2008, tlf.: 28 54 62 90
Pressechef Martin Skovmand, Kulturministeriet, tlf.: 33 92 35 98
Pressechef Line Aarsland, Undervisningsministeriet, tlf.: 24407471
Presseansvarlig Jesper Termansen, Velfærdsministeriet, tlf.: 33 92 47 49