Ministerkritik af ny fordyrelse af DR-Byen

DRs bestyrelse har i dag meddelt kulturministeren, at DR-Byen nu forventes at komme til at koste ca. 4,7 mia.kr. i 1999-priser. Det er slutprognosen, efter at DRs nye byggeledelse har foretaget en fornyet gennemgang af byggeprojektet.

Gennemgangen blev iværksat, efter at Rigsrevisionen i december 2006 advarede om risikoen for yderligere fordyrelser og forsinkelser i byggeriets afsluttende faser i 2006-2008. Rigsrevisionen har endnu ikke haft lejlighed til at vurdere den nye slutprognose.
 
Bestyrelsen har i forbindelse med orienteringen tilkendegivet, at fordyrelsen af DR Byen fremover vil påvirke DRs programaktiviteter, og at overholdelsen af betingelserne i public service-kontrakten kan komme under pres. På denne baggrund vil DR i den kommende vurdere og konkretisere konsekvenserne for programaktiviter.
 
Endelig vil DR medio marts måned anmode om en ny forhøjelse af statsgarantien til byggeriet med henblik på at billiggøre DRs låntagning.
 
Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler:
”Det er med meget stor undren, beklagelse og bekymring, at jeg konstaterer, at DRs byggeri i Ørestaden endnu engang sprænger de fastlagte økonomiske rammer. Denne gang taler vi om en fordyrelse på hele 700 mio.kr. - et nærmest ufatteligt beløb i lyset af, hvor langt byggeriet er fremme, og i lyset af de tidligere fordyrelser på hhv. 300 mio.kr. i 2004, 100 mio.kr. først i 2006 og 600 mio.kr. for kun ½ år siden. Byggeriet er nu alt i alt fordyret med 1,7 mia.kr. eller næsten 60% i forhold til det oprindelige budget.   
 
Det er naturligvis helt uacceptabelt, at DR ikke har haft mere styr på økonomien i byggeprojektet – på trods af den meget store politiske opmærksomhed om byggeriet.
 
Jeg har bedt om at få bestyrelsens redegørelse for konsekvenserne for DRs programvirksomhed som følge af fordyrelsen senest medio marts samtidig med anmodningen om udvidelsen af statsgarantien. Det er jo et spørgsmål af stor interesse for hele medieaftalekredsen – ikke mindst i lyset af den public service-kontrakt, der blev indgået med DR for nylig. Jeg har derfor indkaldt medieordførene til møde i morgen kl. 12.00, så kan vi tage en indledende drøftelse af sagen med henblik på at sikre, at DR kan leve op til public service-forpligtelserne.”
 
Yderligere oplysninger:
Pressemedarbejder Michael Jannerup Andersen, tlf. 33 92 29 96
Afdelingschef Jesper Hermansen, tlf. 33 92 35 18