Ministre på jagt efter regionale kulturidéer

Kulturminister Uffe Elbæk har sammen med minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen taget initiativ til KulturDanmark, der skal sætte fokus på og forløse potentialet i kulturen uden for de store byer. 3. december vil kulturministeren være i Ebeltoft, 4. december går turen til Middelfart.

KulturDanmark begynder med en inspirationstur gennem landet, hvor ministeren sætter lokale Kulturaktører i stævne. Inspirationsturen gennemføres delvist i selskab med minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen, der også har engageret sig i KulturDanmark.

Inspirationsturen skal munde ud i en samlet handlingsplan for KulturDanmark, der vil blive udarbejdet i løbet af 2013.

Kulturminister Uffe Elbæk siger:

Hvordan kan vi synliggøre de mange kulturressourcer og -potentialer ude i landet? Projekterne kan være så forskelligartede som at renovere en bevaringsværdig bygning eller industri, skabe et kulturhus, lave en fælles kalender for kulturtilbud i regionen eller opbygge et partnerskab mellem en lokal virksomhed og en teatergruppe. Der er mange muligheder, og vi har brug for alle ideer”.

Bidrag med dine idéer

Samtidig med inspirationsmøderne stiller og kulturministerens Ungerådgivere en kulturcampingvogn op. Her inviteres unge (i alle aldre) fra hele regionen til komme med idéer og input til ministerens inden for emnerne synlighed, engagement og vækst/turisme. Man har mulighed for at bidrage med ideer på tre måder: Optage via campingvognens shoutbox, skrive sin ide som et sms haikudigt, eller male sin ide som graffiti på selve campingvognen. Endelig kan man også indsende sin ide via idéboksen på Kulturministeriets hjemmeside.

Seks inspirationsmøder

Der er planlagt i alt seks inspirationsmøder rundt om i landet. Ud over Ebeltoft og Middelfart her i december er der planlagt besøg i Nordjylland og i Sønderjylland, på Bornholm og i Storstrøm.

Ministeren vil efter inspirationsturen præsentere resultaterne på det Kulturelle Topmøde med Kulturregionerne i foråret.

Læs mere om KulturDanmark

Send dine idéer og forslag til Idéboksen