Ministre vil lempe afskrivningsregler for kunstkøb

Skatteminister Svend Erik Hovmand og kulturminister Brian Mikkelsen vil stille forslag i Folketinget om at lempe afskrivningsreglerne for virksomheders kunstkøb, således at virksomhederne fremover også kan afskrive kunstkøb, selv om de bor i ejendomme, hvor der også er privatboliger.

Tidligere forbød reglerne, at virksomheder kunne afskrive kunstkøb, hvis de delte hus med privatboliger. Men de regler vil de to ministre nu ændre, således at de kun gælder for virksomheder, der har adresse i en- og tofamilieshuse.

Ministrenes forslag om ændring af reglerne falder sammen med, at Skatteministeriet har foretaget en vurdering af de hidtidige erfaringer med afskrivning af kunst til Folketingets skatteudvalg.

Vurderingen er baseret på en rundspørge, som Told- og Skattestyrelsen har foretaget.

Erfaringsgrundlaget er endnu meget spinkelt, men svarene på rundspørgen tyder på, at reglerne om afskrivning kun anvendes i begrænset omfang.

Både Svend Erik Hovmand og Brian Mikkelsen betragter imidlertid deres forslag om nye regler som et væsentligt skridt i retning af at gøre afskrivninsreglerne for kunstkøb til en succes.

De to ministre udtaler:

"Vi har taget konsekvensen af, at reglerne for at forhindre misbrug af afskrivningsmuligheden nok har været unødigt stramme og vil derfor lempe dem ved et ændringsforslag som noget af det allerførste i den kommende folketingssamling. Regeringen ønsker, at det bliver helt klart, at det har høj prioritet at give kunstnerne forbedrede muligheder for at leve af deres kunst."

Yderligere oplysninger:

Skatteministeriets presseansvarlig Christina Faurby, tlf.: 3392 4428
Kulturministeriets pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf.: 3392 3598