Misforstået kritik fra tysk arkitektfirma

Kulturministeriet og bygherren Slots- og Ejendomsstyrelsen er blevet orienteret om, at det tyske arkitektfirma Behnisch, Behnisch & Partners vil offentliggøre en række kritikpunkter angående regeringens beslutning om at stoppe byggeriet af et nyt Rigsarkiv i Ørestad.

Kritikpunkterne beror på en række misforståelser og faktuelle fejl. Derfor vil Kulturministeriet og Slots- og Ejendomsstyrelsen (SES) fastslå følgende:

For det første påstår Behnisch & Behnisch, at der ikke har været tale om overskridelser af budgettet i byggeriet af et nyt Rigsarkiv i Ørestad.

Dette er ikke korrekt. Siden den tidligere regering besluttede at gennemføre byggeriet, er det blevet markant dyrere. I 1999 blev byggerammen forhøjet med 150 mio. kroner, selv om projektet blev beskåret. Og efter licitationen i oktober 2001 stod det klart, at byggeriet - trods yderligere besparelser - ville blive ca. 90 mio. kroner dyrere end forudsat i det seneste budget.

For det andet anfører Behnisch & Behnisch, at SES og Kulturministeriet selv har godkendt de arkivsystemer, der indgik i deres projekt.
Det er korrekt at Behnisch & Behnischs projekt lever op til kravene i det oprindelige udbudsmateriale. Men siden er der udviklet nye højlagerløsninger, som bl.a. indgår i Rigsarkivets projekt i Odense. Da projektet samtidig tegnede til at blive for dyrt og ikke rummede tilstrækkelig kapacitet, var det indlysende at introducere den nye magasineringsmetode. Projektet fra Behnisch & Behnisch er kort og godt blevet overhalet af udviklingen.

For det tredje anfører Behnisch & Behnisch, at deres projekt levede op til det nyeste inden for brug af IT.

Det har Kulturministeriet aldrig betvivlet. Men nye registrerings- og fremfindingsprogrammer samt den stigende anvendelse af internettet har gjort det nødvendigt at genoverveje det oprindelige projekt. Projektet fra Behnisch & Behnisch er altså også her blevet overhalet af udviklingen.

For det fjerde beklager Behnisch & Behnisch, at firmaet måtte høre om regeringens beslutning gennem pressen.

Regeringens hensigt om at standse projektet blev mundtligt meddelt Behnisch, Behnisch & Partner samt deres underrådgivere, så hurtigt som det kunne lade sig gøre efter, at pressen havde bragt de første forlydender.

Yderligere oplysninger:

Afdelingschef Steen Kyed, Kulturministeriet 2469 6425
Direktør Carsten Jarlov, Slots- og Ejendomsstyrelsen 4040 1222
Pressechef Jakob Høyer, Kulturministeriet 2469 6435