Møblering af departementschefens kontor

Kulturministeriet har i forbindelse med besvarelsen af en aktindsigt til Ekstra Bladet valgt at offentliggøre en oversigt over udgifterne til indkøb af møbler mv. til departementschefens kontor i perioden 2000-2018

I forlængelse heraf har ministeriet følgende kommentar.

Departementschef Marie Hansen siger:

”I forlængelse af min tiltrædelse i 2014 anskaffede ministeriet fire lamper, et skrivebord og et dansk designet fjernsyn til kontoret, hvor der før min tiltrædelse ikke var noget TV. Fjernsynet havde – set med mine øjne – en for høj pris til, at det skulle have været anskaffet. Det var jeg ikke tilstrækkeligt opmærksom på dengang.

Generelt gælder, at når ministeriet indkøber nye møbler og lignende, skal der fortages en vurdering af, om prisen står mål med behovet. Vurderingen skal ske på baggrund af en fornuftig sammenhæng mellem pris, kvalitet og behov”.

Yderlige oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16