Museerne får næsten 260 mio. kr. ekstra

Regeringens finanslov sikrer næsten 260 mio. kr. ekstra over de næste fire år til de danske museer.

Pengene skal bruges til at forbedre borgernes muligheder for at stifte bekendtskab med kulturarven.

Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler:
”Jeg betragter det som en af mine væsentligste forpligtelser at styrke forholdene omkring kulturarven. Derfor er jeg glad for initiativerne i denne finanslov, der indebærer en markant forbedring af befolkningens muligheder for at komme nærmere på sin egen og landets historie. Et historieløst samfund er et svagt samfund, et samfund i indre opløsning. Hvis vi vil træde styrket ind i fremtiden, må vi kende fortiden.”
 
Pengene til museerne fordeler sig således: 34,5 mio. kr. om året går til gratis adgang for alle til de permanente samlinger på Nationalmuseet og Statens Museum for Kunst og for børn og unge op til 18 år på de statslige og statsanerkendte museer. Endvidere er der fra 2007 afsat 40,5 mio. kr. om året til at styrke museernes formidling.

Kulturministeren nedsatte i april 2005 et udvalg, der skal fremme museernes formidling af kulturarven (Formidlingsudvalget). Udvalget skal afslutte sit arbejde inden udgangen af 2005. Udvalgets anbefalinger vil danne grundlag for den nærmere udmøntning af den nye bevilling. Anbefalingerne ventes blandt andet at vedrøre ændrede åbningstider på museerne, anvendelse af nye udstillingskoncepter, inddragelse af museernes viden om kulturarven i skolernes undervisning.

Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler:
”Når vi gør det gratis for en stor del af befolkningen at gå på museum i Danmark, er det vigtigt, at museerne gør en endnu bedre formidlingsmæssig indsats. Blandt andet derfor har jeg nedsat et formidlingsudvalg der skal se på, hvordan museerne kan styrle formidlingen af kulturarven. Jeg forventer, at udvalgets anbefalinger vil kunne inspirere museerne i Danmark til at møde tidens og publikums forventninger.”

Læs mere om Kulturministeriets finanslovsforslag for 2006 (pdf)

Yderligere oplysninger:
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf.: 33 92 35 98.