Museumsforhandlinger kommer til efteråret

Kulturministeriet arbejder fortsat på et oplæg til politiske forhandlinger om fremtidigt tilskudssystem for museerne.

Selvom forhandlingerne ikke som forventet kunne startes op inden sommerferien, så er det fortsat en høj prioritet for kulturministeren at få drøftet et fremtidssikret tilskudssystem. Først på efteråret forventes der at blive politiske forhandlinger.

Kulturminister Mette Bock siger:

”Det er en kompliceret opgave at ændre tilskudsstøttesystemet, for der ligger en indviklet historik bag de enkelte museers tilskud. Men vi skal gøre forsøget, hvis vi også fremadrettet skal kunne tilbyde borgerne interessante tidsvarende museumstilbud.

Vi drøfter sagen i regeringen efter sommerferien, og jeg vil herefter tage drøftelser med de øvrige politiske partier henover efteråret. Jeg håber meget på, at vi politikere kan finde en løsning, som kommer til at gavne borgerne i hele landet.”

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16