Museumsundersøgelse afgivet til kulturministeren

Kulturarvsstyrelsen har i dag offentliggjort den analyse af en række museer, som Kulturministeriet har bedt styrelsen om at foretage.

Det drejer sig om de museer, der modtager et særligt tilskud efter museumsloven og de museer, som har søgt om sådan et tilskud.

Efter museumsloven er det muligt for kulturministeren at yde et særligt tilskud - udover det almindelige statstilskud, der er baseret på de ikke-statslige tilskud - til museer, der yder en indsats af særlig betydning.

Som en opfølgning på revisionen af museumsloven i 2001 har Kulturministeriet fundet det nyttigt at få foretaget en gennemgang af dette tilskudsområde med henblik på en vurdering af behovet for eventuelle justeringer samt behandling af de foreliggende ansøgninger.

Rapporten indeholder en række forslag på tilskudsområdet og lægger også op til overvejelser om sammenlægning af mindre og større institutioner for at skabe mere bæredygtige enheder.

Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler:

"Jeg er glad for at have modtaget denne rapport, som der er stor både faglig og politisk interesse for. Rapportens forslag vil nu blive studeret i ministeriet også i lys af den debat, der uden tvivl vil folde sig ud. Det er mit indtryk, at der lægges op til spændende initiativer, og der er sikkert opgaver, der trænger sig mere på end andre. Det vil jeg nu gå i gang med at bearbejde."

Yderligere oplysninger:

Martin Østergaard-Nielsen, pressechef i Kulturministeriet 3392 3598