Musikcd'er på biblioteker omfattes af karenstid

Kulturminister Brian Mikkelsen sender i dag et udkast til en ny biblioteksbekendtgørelse i høring blandt centrale organisationer.

Den væsentligste ændring består i, at musikbærende fastformsmedier – d.v.s. cd’er - først skal kunne udlånes på bibliotekerne efter udløbet af en karensperiode på fire måneder.

Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler:

”Indførelsen af karenstid på bibliotekernes udlån af cd’er skal ses som en håndsrækning til musikbranchen, og er i øvrigt en del af en samlet musikpakke til gavn for branchen. Hensigten er – ligesom med de øvrige elementer i pakken – at stimulere salget og mindske piratkopieringen. Jeg synes, man skal se det som ét af flere tiltag til sikring af et godt dansk musikliv – i sidste ende til glæde for os alle. Jeg er ovebevist om, at vi med dette tiltag tager endnu et vigtigt skridt i retningen af at sikre et rigt og varieret musikudbud i Danmark.”

Karenstiden skal gælde for alle danske musikudgivelser samt for den del af de udenlandske udgivelser, der registreres i den såkaldte bibliotekskatalogisering.

Yderligere oplysninger:

Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf.: 3392 3598/2469 6435