Musiklæreruddannelsen styrkes

En helt ny uddannelse i musik og styrkelse af samarbejdet mellem professionshøjskoler og musikkonservatorier. Det er nogle af de forslag, en arbejdsgruppe nedsat af Kulturministeriet og Undervisningsministeriet nu fremlægger for at styrke musiklæreruddannelsen.

Kulturministeriet og Undervisningsministeriet samarbejder om at nytænke og styrke musikfaget i læreruddannelsen og dermed også i folkeskolen. Ministerierne har nedsat en arbejdsgruppe, der nu præsenterer fire forslag til initiativer, der forudsætter et tæt samarbejde mellem professionshøjskolerne og musikkonservatorierne.
 
De fire forslag lægger op til: 

     

  1. En styrkelse af musiklinjefaget i læreruddannelsen ved at udbyde en specialisering i et samarbejde mellem konservatorier og professionshøjskoler. Modellen skal være et tilbud til de lærerstuderende, der gerne vil dygtiggøre sig yderligere inden for musik.
  2. En ny professionsbacheloruddannelse i musik, som skal give generel undervisningskompetence i folkeskolen. Uddannelsen er en bred musikpædagogisk og musikfaglig grunduddannelse på tre år med en 1-årig specialisering rettet mod folkeskolen og i begrænset omfang et sporskifte til en konservatorieuddannelse.
  3. Et samarbejde om de eksisterende diplomuddannelser på professionshøjskolerne og konservatorierne. De studerende skal kunne sammensætte moduler, så diplomuddannelsen i højere grad tilbyder de musik- og undervisningsfaglige kompetencer, der er behov for.
  4. En professionsmaster i musikundervisning af børn og unge.

De fire forslag skal nu konkretiseres og videreudvikles af professionshøjskoler og konservatorier i fællesskab og i samarbejde med Undervisningsministeriet og Kulturministeriet. 

Undervisningsminister Bertel Haarder glæder sig over indholdet i arbejdsgruppens fire forslag: 
”Det har været spændende at læse arbejdsgruppens forslag til en styrkelse af musiklæreruddannelsen. Jeg er meget optaget af at få styrket undervisningen i musik i folkeskolen. Det forudsætter dygtige og engagerede folkeskolelærere med linjefag i musik. Vi vil nu undersøge, hvilke muligheder der er for, at modeller kan igangsættes i et tæt samarbejde mellem professionshøjskoler og konservatorier.”
 
Kulturminister Carina Christensen siger: 
”Jeg er rigtig glad for, at der nu er kommet nogle gode oplæg til, hvordan vi kan styrke det faglige niveau i musikundervisningen. Vi har i dag musikkonservatorier, som arbejder på et højt fagligt niveau, og det skal vi selvfølgelig dele med musiklærere i folkeskolen. På den måde får vi i sidste ende endnu mere inspirerende og fængende musikundervisning ud til børn og unge i hele landet.”
 
Inge Marstal, professor ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og Michael Bojesen, chefdirigent i DR udtaler som medlemmer af arbejdsgruppen: 
”De foreliggende forslag giver mulighed for at tage hul på nye, utraditionelle samarbejdsformer mellem to forskellige uddannelsesinstitutioner, der med hver deres spidskompetencer gensidigt vil kunne berige og inspirere hinanden. Vejen er banet for samarbejdet om det fælles mål at sikre alle børn i landet kvalificeret musikundervisning af veluddannede lærere. Det nye samarbejdsforslag rummer samtidig mulighed for nyttig netværksdannelse blandt de studerende. Både de styrkede grunduddannelsesmodeller og efter- og videreuddannelsesmodellerne vil forhåbentlig have attraktionsværdi for fremtidens musiklærere.”
 
For yderligere oplysninger om forslagene se gruppens rapport (pdf)
 
Yderligere oplysninger:
Pressechef Line Aarsland, Undervisningsministeriet, tlf.: 33 92 50 44
Kontorchef Troels Breindal, Undervisningsministeriet, tlf.: 33 92 50 88

Pressechef Martin Skovmand, Kulturministeriet, tlf.: 33 92 35 98
Kontorchef Frank Rechendorff, Kulturministeriet, tlf.: 33 92 35 25