NEJ TAK TIL AT GENINDFØRE EU-LISTE OM SPORT I TV

Kulturminister Carina Christensen har i dag holdt møde med en række idrætsorganisationer og tv-stationer om en eventuel genindførelse af en liste over vigtige begivenheder, som skal tilbydes til gratis, næsten landsdækkende tv-kanaler.

 

Emnet blev aktuelt i forbindelse med landskampen mellem Sverige og Danmark den 6. juni. Rettighederne blev solgt til udsendelse på digitalt tv, og kampen ville derfor umiddelbart kunne modtages af forholdsvis få mennesker. Kampen endte dog med at blive vist på en kanal, der kan modtages af omkring 2 mio. husstande. Men spørgsmålet om en evt. genindførelse af en liste blev rejst politisk.
 
I 1998 indførte Danmark en sådan liste over idrætsbegivenheder. Ordningen udspringer af EU-reglerne i direktivet om ”tv uden grænser”. Listen blev afskaffet med virkning fra 2002 med henvisning til den frie konkurrence på markedet og idrætsorganisationernes indtjeningsmuligheder.
 
Kulturminister Carina Christensen siger:
”Jeg kan konstatere, at der – med undtagelse af DR – var total enighed blandt idrætsorganisationerne og tv-stationerne om, at listen ikke skal genindføres. Som begrundelse anførte de bl.a., at den ikke gav garanti for, at kampene på listen rent faktisk blev vist på DR eller TV 2, da der ikke var tale om at pålægge stationerne at købe rettighederne. Den var meget kompliceret at administrere, ikke mindst på af vanskeligheder med at fastsætte en rimelig markedspris. I værste fald risikerer ordningen at udhule værdien af idrætsorganisationernes rettigheder. 
 
DR ser gerne ordningen genindført, forudsat at der kan findes en effektiv og hurtig måde at fastsætte prisen på.
 
Personligt har jeg ikke lagt skjul på, at jeg ikke går ind for en genindførelse af listen. Jeg tvivler stærkt på, at vi kan lave et system, der virker ordentligt – og jeg har det samme synspunkt som et stort flertal af idrætsorganisationerne og tv-stationerne, nemlig at det frie marked fungerer bedst på dette område.”

Kulturministeren vil efter sommerferien oversende et notat om den samlede problemstilling til medieaftalekredsen
med henblik på nye politiske drøftelser om sagen.
 
Yderligere oplysninger:
Pressechef Martin Skovmand, Kulturministeriet, tlf.: 24 69 64 21
Afdelingschef Jesper Hermansen, Kulturministeriet, tlf.: 33 92 35 18