Netværk for børnekultur for 300 mio. kr.

De statslige kulturinstitutioner bruger ifølge nye opgørelser i Kulturministeriet over 300 mio. kr. om året på kulturaktiviteter for børn.

Nu skal et nyt netværk få institutionerne til at samarbejde mere, så de mange projekter med børnekultur får endnu større gennemslagskraft i dansk kulturliv.

Det er besluttet af kulturminister Brian Mikkelsen, der dermed vil skabe en langt mere helhedsorienteret indsats for børnekultur – til glæde for både publikum og selve kulturinstitutionerne. Det nye netværk skabes i samarbejde mellem Biblioteksstyrelsen, Kulturarvsstyrelsen, Det Danske Filminstitut og det nye kunstråd – og får selv 5 mio. kr. om året til at koordinere og igangsætte nye projekter mellem de mange kulturinstitutioner. Institutionerne bruger til sammen 338 mio. kr. på børnekulturelle aktiviteter, viser en ny opgørelse fra Kulturministeriet. Hertil kommer, at Danmarks Radio og TV2 sender børneradio og tv-programmer for ca. 138,0 mio. kr.

”Jeg er både overrasket og stolt over, at de statslige institutioner tager børnene alvorligt, når de formidler dansk kultur. Børn er dansk kulturs fremtid og skal plejes med særlig form for formidling og præsentation. Derfor vil vi nu nedsætte et netværk, der skal få institutionerne til at arbejde endnu mere sammen – og få de mange store investeringer til at skabe endnu større oplevelser for de yngste kulturbrugere,” udtaler kulturministeren.

Det nye netværk starter sit arbejde til januar 2003 og overtager en del af de opgaver, som er til overs efter Kulturrådet for Børn. For at skabe den bedst mulige overlevering til det nye netværk, fortsætter Kulturrådet for Børn sit virke til sommeren 2003.

Yderligere oplysninger:

Pressechef Jakob Høyer 2469 6435
Formand for Kulturrådet for Børn, Bjarne Petersen 2531 2700