Netværksmøder om børne- og ungekultur

Børnekulturens Netværk inviterer i december og januar til fire temadage om børne- og ungekultur i de regionale kulturaftaler.

Temaerne for de fire netværksmøder er:

     

  • Formidling og synliggørelse
  • Samarbejde og netværk
  • Kvalitet og kunstarter
  • Talent og fødekæde


Møderne finder sted i december 2010 og januar 2011 forskellige steder i landet.

Netværksmøderne afholdes for børnekulturkonsulenter og andre kontakter på børne- og ungekulturområdet med fokus på regional børne- og ungekultur.

Temaerne for møderne udspringer af kulturaftalerne og de tilknyttede projekter, og møderne vil indeholde forskellige oplæg, der skal inspirere og sætte gang i drøftelsen af, hvordan de involverede kan bruge hinanden på tværs af kulturregionerne.

 
Læs mere om netværksmøderne

Læs mere om kulturaftalerne

Børnekulturens Netværk

Børnekulturens Netværk rådgiver kulturministeren og Kulturministeriet om børnekultur. Netværket består af repræsentanter fra Kulturministeriets fire styrelser, Det Danske Filminstitut, Kulturarvsstyrelsen, Kunststyrelsen og Styrelsen for Bibliotek og Medier, og fra Undervisningsministeriet og Socialministeriet.