Nu bliver det enklere at eje en fredet bygning

Kulturminister Mette Bock vil fjerne unødige snubletråde for borgere, der bor i fredede bygninger, hvor de indre fredningsværdier er gået tabt. Lovforslaget vil skabe en bedre balance mellem reglerne på området og hensynet til den enkelte borger, mener kulturministeren.

Kulturminister Mette Bock siger:

”Vi skal passe godt på vores unikke, historiske bygninger i Danmark. Men for helt almindelige borgere opleves det – desværre – indimellem uforholdsmæssigt indgribende at være ejer af et fredet hus. Det er dét, lovændringen skal afhjælpe.

Med ændringen af bygningsfredsloven fjerner vi nu unødvendige snubletråde og skaber enklere regler for bevaringen af fredede bygninger, hvor fredningsværdierne i det indre af reelle årsager er gået tabt. Det er i hvert fald tilfældet for omkring 500 fredede ejendomme, altså lidt over 5 % af allerede fredede bygninger i Danmark. Loven griber jo helt ind i folks privatsfære, og vi skal selvfølgelig sørge for, at administrationen af den giver mening. Det skal ikke være en byrde, men attraktivt at eje en fredet bygning.”

Baggrund for lovforslaget

På baggrund af blandt andet Slots- og Kulturstyrelsens fredningsgennemgang har kulturministeren besluttet at ændre bygningsfredningsloven.

Lovforslaget indeholder en ny bestemmelse, der gør, at der ikke længere skal søges om tilladelse til bygningsarbejder i bygningernes indre, i de tilfælde hvor fredningsværdierne i det indre ikke længere er til stede.

Dermed vil det fortsat være muligt at beskytte bygningerne – uden dog i fremtiden at skulle sagsbehandle i samme omfang, som det er tilfældet i dag, hvor alle fredede bygninger sagsbehandles på samme måde. Differentieringen gælder for de tilfælde, hvor en allerede fredet bygning udelukkende har fredningsværdier i bygningens ydre og i dens indre hovedstruktur.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16